prof. PhDr. František Koláček

* 9.12.1881 Brno – † 7.5.1942 Mauthausen


profesor geografie na PřF MU v Brně, zakladatel jejího zeměpisného ústavu; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 13. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku, rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

vzdělání

1892–1900 gymnázium v Královských Vinohradech,
1900–1901 ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství
1901–1905 Filosofická fakulta české univerzity v Praze (6. 4. 1906 titul PhDr., 1921 docent regionálního zeměpisu, 1923 mimořádný profesor geografie, 1929 řádný profesor)


vyznamenání a pocty

Řád sv. Sávy III. třídy,
Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

čestný člen Muzejního spolku in memoriam,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen,
ČGS mu udělila čestné členství in memoriam (1946)


dílo

Publikoval 99 prací, z nichž první byl Úvod do kartografie (1913). Poslední Roční chod proměnlivosti počasí v Evropě (1940).
Své práce věnoval pohybům pobřežních čar a zemětřesením, problémům klimatologickým, antropogeografickým (vývoj dopravních cest a lidských sídel). Jeho stěžejním dílem je Zeměpis Československa (1934).

Bibliografie in: Sborník Československé společnosti zeměpisné, 50, 1946, č. 2–4, s. 39–41.


zaměstnání

gymnázia a reálky v Praze a Pardubicích,
1921–1942 PřF MU, ředitel jejího geografického ústavu (v letech 1931/1932 děkan fakulty)


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Královská česká společnost nauk,
Národní rada badatelská,
Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I),
Československá společnost zeměpisná (v roce 1924 založil brněnský odbor a byl jeho prvním předsedou),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 24, hrob č. 1–2 (kenotaf)


poznámky

Byl členem přípravného výboru pro pořádání Výstavy soudobé kultury v Brně v roce 1928, pro niž aranžoval geografické oddělení.
Za okupace se zapojil do odbojového hnutí brněnských vysokoškolských pedagogů. Zatčen byl čtyři dny před šedesátými narozeninami. Rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách 7. 5. 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu.pojmenované ulice

Koláčkova (Řečkovice)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Anna Nováková
učitelka hry na klavír František Schacherl
spolupráce v době okupace


partneři

Miroslava Koláčková (Kühnová, soudně rozloučená Mazalová)
sňatek: 19. 8. 1939, Brno (Městská rada)
ulice

Mautgasse - Mýtní
bydliště (dnes Pionýrská) Palackého třída
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01 oběti okupace - geografové
pamětní deska: Kotlářská 2/03 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01 uctění památky oběti okupace - Fr. Koláček
jiná realizace: Pionýrská 7/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
kenotaf


události

17. 9. 2014
Umístění dalších tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně
jeho jméno je uvedeno na jednom z kamenů
23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I 7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 13. 1. 1942

další události (2)...


Kal, Menš, blat


Aktualizováno: 23. 10. 2019