prof. JUDr. et PhDr. Bohumil Baxa

* 27.7.1874 Sedlčany – † 5.6.1942 Praha, Kobylisy


významný právník, vysokoškolský pedagog, politik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po vzniku Československé republiky se stal expertem Revolučního národního shromáždění pro parlamentní jednací řády.
V letech 1925–1929, kdy byl senátorem za Národně demokratickou stranu, byl místopředsedou výboru imunitního a ústavně právního výboru a předsedou československé sekce Meziparlamentní unie Společnosti národů.
Po odchodu z Masarykovy univerzity v roce 1939 se vrátil do Prahy, kde se stal předsedou Ústředí veřejných zaměstnanců. Zapojil se do činnosti v Obraně národa, za stanného práva byl zatčen, 5. 6. 1942 odsouzen k trestu smrti a popraven.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno:
- Kotlářská 37
- Sadová 7


vzdělání

Akademické gymnázium v Praze,
1892–1897 Právnická fakulta české univerzity v Praze (1897 titul JUDr. tamtéž),
ve studiu pokračoval na univerzitách ve Vídni a v Heidelberku,
titul PhDr. na Filozofické fakultě České univerzity v Praze (1905),
docent pro říšské dějiny rakouské (1909) a pro všeobecné a rakouské právo státní (1914), řádný profesor československých právních dějin (1919)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (převzal ho rektor Masarykovy univerzity na slavnostním shromáždění na náměstí Svobody dne 8. 5. 1946)


dílo

Jeho práce se zabývají především dějinami českého veřejného práva (Československé právo veřejné, Praha 1933), právem ústavním a novodobým parlamentarismem (Parlament a parlamentarismus, Praha 1924).
Proslul jako odpůrce župního zákona (Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky, 1922). Posluchačům práv byla určena učebnice Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od roku 1848 (Brno 1926).


zaměstnání

1919–1939 řádný profesor československých právních dějin Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (v letech 1923/1924 a 1933/1934 její děkan, 1931/1932 rektor Masarykovy univerzity,
vyučoval též na Vysoké škole obchodní v Praze (od roku 1923) a na Svobodné škole politických nauk v Praze (od roku 1928)


politická orientace

Národně demokratická strana


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Československá společnost pro studium národnostních otázek,
Institut international d´histoire constitutionelle v Paříži,
Société de législation comparée v Paříži,
Comité exécutif de Coopération Européene v Paříži (předseda),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně
partneři

Blanka Baxová (Kesslerová)
sňatek: 22. 11. 1902sourozenci

ulice

Kotlářská
bydliště Sadová
bydliště (dnes Drobného)


osoba na objektech

oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


události

22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity


související odkazy

Menš, Kal


Aktualizováno: 02. 06. 2016