Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Thabrarr

  Jan Thabrarr


  • * 1442 Brno – † po 12.9.1480 Brno


  • notář, kněz, přední brněnský humanista druhé poloviny 15. století


  • zajímavé okolnosti

   Aby si opatřil studijní pomůcky, opisoval si knihy, do studijních textů si psal česky poznámky. Na studiích a cestách po Itálii se seznámil s humanistickým učením. Zabýval se řešením manželských sporů.


  • místo pobytu

   Brno, Vídeň, Salzburg, Padova, Bologna, Řím,...


  • studia

   prvním učitelem mu byl kněz Václav Khnolach, augustinián od sv. Tomáše,
   studium filosofie, teologie a práv na univerzitě ve Vídni (1446–1450), Bologni a Padově (1451–1462),
   v roce 1458 vysvěcen na kněze


  • dílo

   Shromáždění bohaté knihovny, kterou odkázal kostelu sv. Jakuba.
   Měl podíl na obnovení školy u sv. Jakuba, která ve druhé polovině 15. století svým významem daleko přesáhla hranice středověkého Brna.


  • profese a postavení

   od roku 1449 ve službách arcibiskupské konsistoře v Salzburku,
   1455–1456 ve službách konsistoře tridentského biskupství,
   1456 učitel v klášteře regulárních kanovníků sv. Augustina v Au (nad Innem v salzburské arcidiecézi),
   1459 učitel v Riedu u Innu,
   1461–1462 zástupce rektora svatopetrské školy v Brně (spor s rektorem Jiřím z Prahy),
   1465 kaplan v Hustopečích u Brna,
   1466 oltářník u sv. Jakuba v Brně,
   1466–1467 ve službách města Brna úspěšně obhajoval v Římě obnovení školy u sv. Jakuba,
   od roku 1470 ve službách světícího biskupa Viléma z Kolína, který sídlil v Brně


  • poznámky

   V pramenech je uváděn jako Thabraer, Thebrer, Tebrer, Tabrer, Tabraer, Tabrar, Chabrar, Thabarer, on sám se důsledně psal Thabrarr.
   Otec: Jan, voskař, chudší brněnský měšťan (+ před 1461).


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Notář Jan Thabrar"


  • události

   12. 12. 1471
   Finanční odměna Janu Thabrarrovi
   kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba
   2. 8. 1466
   Žádost o znovuzřízení městské školy u farního kostela sv. Jakuba v Brně
   kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba
   11. 9. 1461
   Napadení dobré cti a jména Jana Thabrarra
   kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba
   7. 2. 1461
   Nový školní mistr
   kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba


  • autor

   Los


Aktualizováno: 08. 12. 2018