Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Klapka

  JUDr. Otakar Klapka


  • * 24.4.1891 Raná – † 4.10.1941 Praha


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje, oběti okupace
   bratr osobnosti: prof. RNDr. Jiří Klapka, DrSc.


  • příčina úmrtí

   popraven


  • vzdělání

   Právnická fakulta UK,
   Sorbonna v Paříži


  • zaměstnání

   v letech 1939–1940 jmenovaný primátor Prahy

  • politická orientace

   Čs. strana národně socialistická


  • poznámky

   Byl dlouholetým poslancem Čs. strany národněsocialistické v NS, jako právník se specializoval na oblast veřejné správy a státní administrativy. Z této oblasti také publikoval řadu odborných prací.
   Ve funkci jmenovaného primátora Prahy jej zastihl začátek okupace. Přesvědčený stoupenec první republiky v postoji k okupační moci zaujal rezervovaný postoj, projevy loajality omezil na nezbytné minimum, naopak se snažil podporovat vlastenecké aktivity. Radnice zajistila převoz ostatků Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy, Otakar Klapka osobně kráčel na počátku května 1939 v čele smutečního průvodu Prahou na Vyšehradský hřbitov.
   Do odboje byl zapojen v ON, spolupracoval s generálem Eliášem. Gestapem byl zatčen 9. 7. 1940, vyslýchán v Praze, Drážďanech a Berlíně. Německý Lidový soud výjimečně v jeho případě zasedal v Praze 2. 10. 1941, Otakar Klapka byl odsouzen k smrti a popraven 4. 10. 1941 v ruzyňských kasárnách.


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Jiří Klapka


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 01. 2020