Internetová encyklopedie dějin města Brna

August Bayer

  Prof. PhDr. August Bayer, Dr. h. c., i. m.


  • * 6.3.1882 Jičín v Čechách – † 23.2.1942 Mauthausen


  • profesor dendrologie, fytopatologie a bakteorologie; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno, Otevřená 18


  • vzdělání

   Státní gymnázium Jičín (18. 6. 1900 maturita),
   1900–1904 Filozofická fakulta české univerzity Praha - obor přírodovědný (1904 státní zkouška z přírodopisu pro vyšší střední školy),
   1905 rigorózum z botaniky a filozofie (titul PhDr.)

  • čestný doktorát

   Vysoká škola zemědělská v Brně - Doctor honoris causa in memoriam - 26. 10. 1946

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých, popravených a umučených lesníků v době naší nesvobody za německé okupace 1939–1945 (pomník odhalen 26. 10. 1946 péčí Vysoké školy zemědělské v Brně v lesích u Adamova),
   dále mu byl odhalen v roce 1973 při oslavách padesátého výročí vzniku Školního lesního podniku Masarykův les památník ve křtinském arboretu, o jehož založení se profesor Bayer zasloužil,
   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce vědců a učitelů vysokých škol v Brně, umučených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942–1945


  • dílo

   zobrazit - Botanika speciální. Praha 1937 (2. rozšířené vydání).
   - Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Díl 4., Botanika speciální. Praha 1937 (2. vydání nově zpracované a rozšířené).
   - Analytické tabulky k určování rostlin.


  • zaměstnání

   profesor učitelského ústavu v Jičíně a Příbrami

   od roku 1922 působil v Brně:
   - docent dendrologie, fytopatologie a lesnické bakteriologie na lesnickém odboru Vysoké školy zemědělské v Brně (1927 mimořádný profesor, 1936 řádný profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz pro ochranu přírody a domoviny na Moravě (předseda),
   Masarykova akademie práce (člen),
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Moravská přírodovědná společnost (člen),
   Čsl. akademie zemědělská (člen)


  • pojmenováno

   u příležitosti oslav 80. výročí vzniku Lesnické a dřevařské fakulty v Brně byla posluchárna Ústavu ochrany lesů a myslivosti této fakulty nazvána Bayerovou posluchárnou,
   po A. Bayerovi byla pojmenována také přírodní rezervace poblíž Křtin (její rozloha 17,13 ha)


  • poznámky

   Podnikl četné studijní a sběratelské cesty (Tatry, Karpaty, Sicílie, Skandinávie, Francie, Anglie).
   Zasloužil se o zřízení řady rezervací, založil i arboretum ve Křtinách.
   Profesor Bayer se zapojil do odboje vysokoškolských pedagogů, zatčen 23. prosince 1941 (v té době byl vážně nemocen). Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, posléze převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde podlehl nelidským podmínkám věznění.


  • pojmenované ulice

   Bayerova (Veveří)


  • prameny, literatura

   zobrazit "August Bayer"
   "Kdy zemřeli ...?"
   "August Bayer"
   "Památníky adamovských lesů"
   "Protifašistický boj vědců brněnských vysokých škol"
   "Brněnští občané v boji proti fašismu"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942)"
   "Galerie brněnských osobností"
   "Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945"


  • ulice

   Otevřená
   bydliště (dnes Burešova)


  • osoba na objektech

   oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
   pamětní deska: Zemědělská 1/02


  • události

   1. 6. 1924
   Studijní cesta posluchačů lesního inženýrství VŠZ do Švýcarska
   účastník studijní cesty


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Han, Mika


Aktualizováno: 01. 09. 2015