prof. PhDr. August Bayer, Dr. h. c., i. m.

* 6.3.1882 Jičín (okres Jičín) – † 23.2.1942 Mauthausen


profesor dendrologie, fytopatologie a bakteorologie; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno:
- Otevřená 18
- Na pískách 2


vzdělání

Státní gymnázium Jičín (18. 6. 1900 maturita),
1900–7. 12. 1905 (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor přírodovědný (1904 státní zkouška z přírodopisu pro vyšší střední školy),
1905 rigorózum z botaniky, mineralogie a filozofie (titul PhDr.)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně - Doctor honoris causa in memoriam (26. 10. 1946)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých, popravených a umučených lesníků v době naší nesvobody za německé okupace 1939–1945 (pomník odhalen 26. 10. 1946 péčí Vysoké školy zemědělské v Brně v lesích u Adamova),
dále mu byl odhalen v roce 1973 při oslavách padesátého výročí vzniku Školního lesního podniku Masarykův les památník ve křtinském arboretu, o jehož založení se profesor Bayer zasloužil,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

- Botanika speciální. Praha 1937 (2. rozšířené vydání).
- Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Díl 4., Botanika speciální. Praha 1937 (2. vydání nově zpracované a rozšířené).
- Analytické tabulky k určování rostlin.


zaměstnání

profesor učitelského ústavu v Jičíně a Příbrami,
od roku 1922 působil v Brně:
- docent dendrologie, fytopatologie a lesnické bakteriologie na lesnickém odboru Vysoké školy zemědělské v Brně (1927 mimořádný profesor, 1936 řádný profesor)


odborné a zájmové organizace

Svaz pro ochranu přírody a domoviny na Moravě (předseda),
Masarykova akademie práce (člen),
Přírodovědecký klub v Brně,
Moravská přírodovědná společnost (člen),
Čsl. akademie zemědělská (člen)


pojmenováno

u příležitosti oslav 80. výročí vzniku Lesnické a dřevařské fakulty v Brně byla posluchárna Ústavu ochrany lesů a myslivosti této fakulty nazvána Bayerovou posluchárnou,
po A. Bayerovi byla pojmenována také přírodní rezervace poblíž Křtin (její rozloha 17,13 ha)


poznámky

Podnikl četné studijní a sběratelské cesty (Tatry, Karpaty, Sicílie, Skandinávie, Francie, Anglie).
Zasloužil se o zřízení řady rezervací, založil i arboretum ve Křtinách.
Profesor Bayer se zapojil do odboje vysokoškolských pedagogů, zatčen 23. prosince 1941 (v té době byl vážně nemocen). Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, posléze převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde podlehl nelidským podmínkám věznění.pojmenované ulice

Bayerova (Veveří)osoby

Miroslav Bayer
Aug. Bayer byl svědkem při sňatku M. Bayera Vladimír Krist
spolupracovníksourozenci

ulice

Otevřená
bydliště (dnes Burešova) Na pískách
bydliště doložené roce 1937 (dnes Bayerova)


osoba na objektech

události

1. 6. 1924
Studijní cesta posluchačů lesního inženýrství VŠZ do Švýcarska
účastník studijní cesty


související odkazy

Menš, Han, Mika


Aktualizováno: 31. 12. 2021