Ing. RTDr. in memoriam František Boleloucký

* 6.1.1896 Lovčičky (okres Vyškov) – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


beletrista; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 21. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Lovčičky čp. 65 (rodný dům),
Židlochovice, Žižkov čp. 531


vzdělání

reálka v Prostějově


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 16. 2. 1946)


jiné pocty

titul RTDr. in memoriam,
Františku Bolelouckému byla odhalena pamětní deska v Židlochovicích, v hale Základní školy Tyršova ulice č. 400, uveden na pamětní desce obětí okupace v Židlochovicích, dále na pamětní desce obětí z řad pedagogů a žáků reálky v Prostějově


dílo

zobrazit


zaměstnání

ředitel školy, dvouletá rolnická škola v Židlochovicích (tehdy okres Hustopeče)


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Židlochovice),
řídil časopis Lambl (pro profesory zemědělských škol)


poznámky

Zapojen do odbojové organizace Obrana národa (kraj Brno-venkov, okres Židlochovice, velitel). Pozván k výslechu na gestapo v Brně 13. dubna 1942, odkud se již nevrátil. Vězněn v Kounicových kolejích, kde byl zastřelen dne 21. června 1942. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 23. 6. 1942. Místo narození ověřeno v matrice (-Menš).osoby

Božena Brunclíková
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Antonín Brychta
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Čermák
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Otakar Hubík
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Josef Jakob
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni
další osoby (5)...


osoba na objektech

události

22. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2438/m
21. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 13. 06. 2022