Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín František Slavík

  Ing. Antonín František Slavík


  • * 20.1.1893 Praha-Karlín – † 27.10.1942 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   ovládal 7 jazyků (německý, francouzský, polský, anglický, italský, esperanto, ruský)

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno, Tůmova 15


  • vzdělání

   Vysoká škola elektrotechnická v Brně,
   École supérieure d´électricité, selection radiophonique v Paříži,
   později (v letech 1926–1931) FF MU v Brně - dějiny hudby a dějiny výtvarného umění

  • jiné pocty

   značka OK2SL s jeho jménem je v Síni slávy značky OK na WEBu ČRK


  • zaměstnání

   do roku 1925 vojenský radiotelegrafista,
   1925–1942 ředitel Brněnského Radiojournalu

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno-Žabovřesky),
   aktivně činný jako radioamatér stál v čele brněnské odbočky radioamatérů (zastupoval čs. radioamatéry i na mezinárodním fóru), volací znak OK2SL


  • poznámky

   Jako vojenský radiotelegrafista se podílel v Praze na budování první radiostanice, umístěné ve sklepním prostoru Petřínské rozhledny. První spojení bylo navázáno 29. 11. 1918 se St. Pöltenem, od 10. 12. 1918 probíhalo pravidelné spojení s Francií. Tehdejší četař Antonín Slavík patřil mezi telegrafisty, kteří důležité spojení nově vzniklé republiky se světem zajišťovali.
   Pro činnost v ilegální organizaci Obrana národa (národní výbor) Antonín Slavík zatčen 14. prosince 1939, vězněn v Brně na Špilberku, v Kounicových kolejích, v Berlíně-Alt Moabitu.
   Dne 9. 6. 1942 odsouzen k trestu smrti, poté přemístěn do Plötzensee, kde trest vykonán v předvečer státního svátku bývalé Československé republiky (popraven spolu s Janem Uhrem, Jaroslavem SkryjouJosefem Jarošem. Rodina dostala dokonce účet za popravu, ale podle svědectví syna nic neplatila.

   Na Antonína Slavíka vzpomínala herečka Vlasta Fabianová ve své vzpomínkové knize „Jsem to já?“ takto: „Také v Brně byla koncem dvacátých let zřizována pobočka Radiojournalu, dnes bychom řekli stanice.
   Jejím ředitelem byl jmenován vojenský spojař, štábní kapitán inženýr Antonín Slavík. Šťastný tah. Tomuhle vysloužilému vojákovi, který měl nesmírný umělecký vkus, se stal rozhlas životním posláním. Propadl mu vášnivě. Dokonce v dopise na rozloučenou z gestapáckého vězení dělil vyznání své lásky mezi rodinu a rozhlas. Inženýr Slavík měl čich na spolupracovníky, pečlivě je vybíral, protože se musel obejít jen s hrstkou lidí. Jako „literárního referenta“ angažoval dalšího rozhlasového fanatika, Dalibora Chalupu, básníka s širokým literárním rozhledem, který mu doporučil vzít jako režiséra Josefa Bezdíčka. Hudebním referentem se stal Karel Vetterl, jako referenta „pro reportáže a přednášky“ přijal čtyřiadvacetiletého Františka Kožíka. Ten z přednášek a reportáží brzy dezertoval k dramaturgii, kam ho srdce táhlo. Kromě nich tam bylo zaměstnáno ještě pár techniků - a to byl celý brněnský Radiojournal.“ (s. 82–83).

   Z fotografií a rodinných vzpomínek, které nám laskavě poskytl 20. 7. 2010 pan Aleš Frýba, vyplývá, že Antonín Slavík hodně cestoval již před 1. světovou válkou (Jižní Amerika) i po ní (Itálie, Francie). Udržoval velmi přátelské vztahy se svými příbuznými, které nejen pozdravoval z cest, ale také informoval o své práci v brněnském Radiojournalu (v listopadu 1935 psal např. o pronajmutí přízemí v Husově sboru na Botanické ulici v Brně pro studijní účely Radiojournalu). Je také zajímavé a pro něho charakteristické, že i když mu v únoru 1939 zemřela dcera Blaženka ve věku 17 let, hned po začátku okupace se zapojil do odboje!
   V dopise Policejního ředitelství Praha Zemskému četnickému velitelství v Brně ze 4. 7. 1939 se žádá, aby Zemské četnické velitelství Brno prověřilo, zda „v tamním obvodu bydlící koncesionáři soukromých vysílacích stanic tyto odevzdali“. K dopisu je přiložen jako příloha „Seznam koncesionářů“, který zahrnuje celkem 428 jmen z celého protektorátu. Ing. Slavík je uveden pod číslem 23, s volacím znakem OK2SL.


  • obrazy

   img1431.jpg


  • pojmenované ulice

   Antonína Slavíka (Černá Pole)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Břetislav Bakala
   spolupráce v Radiojournalu Brno Josef Bezdíček
   spolupráce v brněnském Radiojournalu Alois Brejcha
   pracovník brněnského Radiojournalu Vlasta Fabianová
   spolupráce v brněnském Radiojournalu Vladimír Helfert
   přítel
   další osoby (7)...


  • partneři

   Marie Slavíková (Šerksová)
   sňatek: 21. 6. 1920


  • děti

   Blažena Slavíková (Slavíková)
   Vladimír Slavík


  • rodiče

   Antonín Slavík
   Antonie Slavíková (Helclová)


  • sourozenci

   Emilie Svobodová (Slavíková)


  • ulice

   Tůmova
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti okupace zaměstnanců čs. rozhlasu
   pamětní deska: Beethovenova 4/01 uctění památky oběti okupace - A. F. Slavík
   jiná realizace: Tůmova 15/01


  • stavby

   Rodinný dům Ing. Slavíka
   Tůmova 15/2086
   majitel


  • události

   17. 9. 2014
   Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ (též „Stolpersteine“) v Brně
   jeho jméno je uvedeno na jednom z kamenů
   20. 4. 1937
   Rozhlasová reportáž z Četnické pátrací stanice Brno
   doklad spolupráce četnictva a Radiojournalu v Brně
   9. 7. 1936
   Rozhlasová přednáška „Portáši - četníci valašských hor“
   doklad spolupráce četnictva a Radiojournalu v Brně
   31. 5. 1932
   Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)
   ředitel Radiojournalu v Brně
   27. 11. 1928
   Založení hudebního sdružení Collegium musicum na brněnské filozofické fakultě
   s hudebním sdružením spolupracoval

   další události (1)...


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis, Menš, MŠ


Aktualizováno: 04. 05. 2018

Antonín Slavík. Foto, archiv Českého rozhlasu Brno.