Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Kolísek

  Msgr. univ. prof. PhDr. Alois Kolísek


  • * 1.4.1868 Protivanov (okres Prostějov) – † 25.8.1931 Brno, Nemocnice Milosrdných bratří


  • kněz, zastánce cyrilometodějské myšlenky, pedagog, historik, popularizátor lidové kultury; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   měl rozsáhlé jazykové znalosti (italština, němčina, francouzština, angličtina, slovenština a latina) i hudební nadání (pianino, housle a kytara)

  • příčina úmrtí

   paratyfus


  • bydliště

   Protivanov čp. 40 (rodný dům),
   Hodonín,
   Bratislava, Kapitulská 5 


  • vzdělání

   obecná škola v Protivanově,
   1879–1887 státní vyšší gymnázium v Brně,
   1887–1891 biskupský ústav bohoslovecký v Brně (26. 7. 1891 vysvěcen na kněze),
   1892–1894 teologická studia v Římě (8. 7. 1893 promován doktorem filozofie)

  • vyznamenání a pocty

   kříž „Pro Ecclesia et Pontifice“,
   medaile „Benemerenti“

  • jiné pocty

   papežem jmenován čestným komořím papežským (monsignore),
   čestné předsednictví Spolku slovenských umelcov,
   čestný občan Protivanova a Velkých Bílovic

   čestné členství:
   - Akademické pěvecké sdružení, Jednota hudebních stavů, Křesťansko-sociální spolek v Němčicích u Ivančic, Lurdský spolek v Praze, Sdružení výtvarných umělců moravských
   - Slovenský akademický spolek „Moyzes“, Slovenský spolek „Svätá rodina“ ve Vídni, Spevácký sbor Legionárov v Bratislavě


  • dílo

   - Za písní slovenskou, Kutná Hora 1911.
   - Ludové umenie slovenské, Bratislava 1921.
   - Slovenské umenie ludové, Bratislava 1922.


  • zaměstnání

   druhý kooperátor v Náměšti nad Oslavou (17. 9. 1891 – 20. 10. 1892),
   kaplan v Miroslavi (8. 8. – 26. 9. 1894),
   katecheta a duchovní správce v zemském ústavu hluchoněmých v Ivančicích (1. 10. 1894 – 21. 9. 1898),
   profesor náboženství na reálce v Hodoníně (21. 9. 1898 – 8. 11. 1919),
   řádný profesor slovenské literatury a estetiky na teologické fakultě v Bratislavě s platností od 1. 11. 1919 (protože teologická fakulta nezahájila činnost, přednášel na bohosloveckých učilištích v Trnavě a Bratislavě)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda literárního a zahraničního odboru Slovenského klubu,
   podpředseda Historického, uměleckého, vlastivědného muzea(?),
   člen výboru Cudzineckého sväzu, Družstva slovenského Národného divadla,
   předseda Komise pro hudební výchovu na školách v ČSR,
   předseda Spolku pro podporu propuštěných trestanců v Bratislavě a mnoho dalších funkcí


  • hrob

   hřbitov na Hostýně

  • pojmenováno

   ve slovenské Galantě byla jeho jménem v roce 1931 pojmenována státní lidová škola


  • poznámky

   Zasloužil se o porozumění mezi Čechy a Slováky, v Pešti v roce 1908 na něj byl vydán zatykač. Za první světové války vytvořil hodonínskou skupinu Maffie, zabezpečoval styk se Slovenskem, spolupracoval s Vavro Šrobárem a Milanem Hodžou. Roku 1918 člen slov. komitétu Národní rady československé.
   Po vzniku Československé republiky v letech 1918–1920 byl poslancem Národního shromáždění.
   Nebyl oblíbený u vysokého církevního kléru, nedůvěřovali mu pro jeho účast v reformním církevním hnutí.

   Tři bratři Kolískovi pořádali mnoho let impozantní pouti do Lurd, kterých se účastnilo až 500 osob. Při návratu z pouti v roce 1931 při zastávce v Norimberku prodělal Alois zdravotní kolaps, na jehož následky v Brně zemřel.
   Jeho smrt vyvolala četné spekulace, jeho bratr Karel, který se pouti účastnil jako pomocník, napsal zřejmě nejvěrohodnější písemnou výpověď o tom, co se stalo.
   Poslední rozloučení se konalo 28. 8. 1931 v kostele Milosrdných bratří v Brně, odkud byly ostatky zemřelého převezeny na Svatý Hostýn, kde jej pohřbíval Msgr. Andrej Hlinka, farář v Ružomberoku.


  • obrazy

   img0338.jpg


  • pojmenované ulice

   Kolískova (Trnitá)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Podlipný
   A. Kolísek oddával v roce 1911 J. Podlipného


  • rodiče

   František Kolísek
   Marianna Kolísková (Kejíková)


  • sourozenci

   František Kolísek
   Leopold Kolísek
   Ignát Kolísek
   Filoména (Filumena) Havrdová (Kolísková)
   Jan Kolísek

   další sourozenci (6)...


  • autor

   Do, Menš, Jord


Aktualizováno: 05. 01. 2019

Alois Kolísek. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha 1927, 1202 s.