Marie Anna Spazierová

* 25.8.1889 Přerov – † 13.12.1959


partner osobnosti: prof. Ing. Dr. techn. Rudolf Spazier


rodné jméno

Šafaříková, ovdovělá Pospíšilíková


bydliště

Brno-Královo Pole, Máchova 6 (bydliště v době sňatku)


zaměstnání

soukromnice


poznámky

dcera Josefa Aloise Šafaříka (veterinárního rady) a Anny, rozené Macalíkové


partneři

Rudolf Spazier
sňatek: 23. 9. 1933, Brno (městská rada), týž den měli i církevní sňatek na Vranově
(druhý manžel)


Menš


Aktualizováno: 28. 04. 2021