Internetová encyklopedie dějin Brna

Benedikt František Xav. Richter

  P. Benedikt František Xav. Richter


  • * 11.11.1791 Příbor – † 10.7.1859 Ostrovačice


  • benediktin, římskokatolický kněz, profesor v Brně, Augsburgu, Vídni a Linci


  • vzdělání

   piaristické gymnázium v Příboře,
   v roce 1811 po ročním pobytu v semináři odešel do Brna, kde započal filozofická studia,
   po prvním roce studia teologie na Biskupském alumnátu přestoupil do Prahy, kde absolvoval druhý a třetí rok studia,
   v roce 1815 vstoupil do rajhradského kláštera (teologické studium dokončil v Olomouci),
   v roce 1819 složil závěrečné zkoušky ze všeobecné filozofie a náboženských věd,
   ve třicátých letech složil zkoušky z obecných dějin, teoretické a praktické filozofie a fyziky,
   8. 8. 1834 získal doktorát na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě,
   v roce 1842 jmenován docentem na vídeňské univerzitě


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   v roce 1817 mu byla svěřena knihovna rajhradského kláštera, kterou začal nově za pomoci dalších spolubratří pořádat a k níž sestavil tři katalogy (knihovna v té době obsahovala 20 tisíc svazků)

   ve stejné době začal vyučovat filozofii v klášteře sv. Tomáše v Brně a v Nové Říši

   v roce 1819 začal přednášet na Biskupském alumnátu v Brně (kromě Brna profesorem v Augsburgu, Vídni, Linci)

   v roce 1858 jmenován děkanem v Rosicích a vizitátorem triviálních škol v rosickém regionu


  • hrob

   hřbitov v Ostrovačicích


  • prameny, literatura


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 04. 09. 2014