P. Benedikt František Xav. Richter

* 11.11.1791 Příbor – † 10.7.1859 Ostrovačice


benediktin, římskokatolický kněz, profesor v Brně, Augsburgu, Vídni a Linci


vzdělání

piaristické gymnázium v Příboře,
v roce 1811 po ročním pobytu v semináři odešel do Brna, kde započal filozofická studia,
po prvním roce studia teologie na Biskupském alumnátu přestoupil do Prahy, kde absolvoval druhý a třetí rok studia,
v roce 1815 vstoupil do rajhradského kláštera (teologické studium dokončil v Olomouci),
v roce 1819 složil závěrečné zkoušky ze všeobecné filozofie a náboženských věd,
ve třicátých letech složil zkoušky z obecných dějin, teoretické a praktické filozofie a fyziky,
8. 8. 1834 získal doktorát na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě,
v roce 1842 jmenován docentem na vídeňské univerzitě


dílo

zobrazit


zaměstnání

v roce 1817 mu byla svěřena knihovna rajhradského kláštera, kterou začal nově za pomoci dalších spolubratří pořádat a k níž sestavil tři katalogy (knihovna v té době obsahovala 20 tisíc svazků)

ve stejné době začal vyučovat filozofii v klášteře sv. Tomáše v Brně a v Nové Říši

v roce 1819 začal přednášet na Biskupském alumnátu v Brně (kromě Brna profesorem v Augsburgu, Vídni, Linci)

v roce 1858 jmenován děkanem v Rosicích a vizitátorem triviálních škol v rosickém regionu


hrob

hřbitov v OstrovačicíchMa


Aktualizováno: 04. 09. 2014