PhDr. Zdeněk Rotrekl

* 1.10.1920 Brno – † 9.6.2013 Brno


básník, spisovatel a literární historik


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno, Jana Uhra 18


čestný občan

města Brna (1994)


cena města

Brna, za literární činnost (2002)


vzdělání

Gymnázium v Brně - maturita 1940,
Filozofická fakulta MU v Brně - filozofie a historie


vyznamenání a pocty

Řád sv. Cyrila a Metoděje,
Řád T. G. Masaryka (1995),
Cena Jana Zahradníčka,
Cena Karla Havlíčka Borovského,
Cena Jaroslava Seiferta,
Státní cena za literaturu,
Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti literatury (2012),
Pamětní medaile sv. Vojtěcha (2010),
Rytíř české kultury in memoriam (2015)


jiné pocty

magistrální rytíř Suverénního vojenského a špitálního řádu svatého Jana Jeruzalémského na Rhodu a na Maltě


dílo

zobrazit


odborné a zájmové organizace

Syndikát českých novinářů,
Obec moravskoslezských spisovatelů,
Konfederace politických vězňů


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, řada 1, hrob č. 83–84


poznámky

Narodil se v rodině obchodníka se zahradnickými potřebami v Brně.
Za druhé světové války se účastnil protifašistického odboje. Proti rudé totalitě bojoval podle vlastních slov „před Únorem, během Února i po Únoru“.
Téměř před dokončením studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně byl po Únoru 1948 vyloučen (studia dokončil v 60. letech), v roce 1949 byl zatčen a téhož roku dne 17. listopadu odsouzen k trestu smrti. Cestou milosti mu byl trest změněn na doživotní žalář, vězněn na Borech a v Leopoldově, pracoval v uranových dolech Bytíz na Příbramsku, odkud byl propuštěn s desetiletou podmínkou v roce 1962. V roce 1968 rehabilitován, poté mu uznáno vysokoškolské studium a byl i promován na brněnské Filozofické fakultě.
Koncem šedesátých let se opět účastnil kulturního dění, spolupracoval s brněnským rozhlasem, Lidovou demokracií. Za normalizace byl činný v disentu.
Po listopadu 1989 se znovu zapojil do veřejného života. Obnovil spolupráci s rozhlasem, spolupracoval s televizí.
Pohřeb se konal v sobotu 15. 6. 2013 v kostele sv. Tomáše v Brně.
osoby

Vojtěch Jestřáb
spolužák Zeno Kaprál
Z. Kaprál se podílel na dokumentárním pořadu o tvorbě Z. Rotrekla Antonín Kratochvil
spolužák a přítel Josef Kratochvil
spolužák a přítel Radovan Perka
přítel a spolupracovník
další osoby (1)...
ulice

Jana Uhra
bydliště doložené v roce 1948osoba na objektech

káznice na Cejlu
jiná realizace: Cejl 71/02
vězněn na Cejlu jako oběť komunistické perzekuce


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

29. 8. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické na Lesné (zastávka Třískalova)
básník, spisovatel a literární historik
22. 6. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické u kaple sv. Antonína Paduánského
básník, spisovatel a literární historik
1. 11. 2016
Výstava Jak básníci přicházejí o svobodu 18. 2. 2016
Divadelní hra Podezřelá krajina s anděly
básník, spisovatel a literární historik
12. 6. 2013
Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
(spolu s Františkem Křelinou, Janem Zahradníčkem a dalšími) je mu věnován jeden objekt)

další události (2)...


blat, Menš, mát


Aktualizováno: 26. 03. 2022