Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Rotrekl

  PhDr. Zdeněk Rotrekl


  • * 1.10.1920 Brno – † 9.6.2013 Brno


  • básník, spisovatel a literární historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Brno, Jana Uhra 18

  • cena města

   2002


  • vzdělání

   Masarykova univerzita v Brně - filozofie a historie

  • vyznamenání a pocty

   Řád sv. Cyrila a Metoděje,
   Řád T. G. Masaryka (1995),
   Cena Jana Zahradníčka,
   Cena Karla Havlíčka Borovského,
   Cena Jaroslava Seiferta,
   Státní cena za literaturu,
   Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti literatury,
   Pamětní medaile sv. Vojtěcha (2010),
   Rytíř české kultury in memoriam (2015)

  • jiné pocty

   magistrální rytíř Suverénního vojenského a špitálního řádu svatého Jana Jeruzalémského na Rhodu a na Maltě


  • dílo

   zobrazit


  • odborné a zájmové organizace

   Syndikát českých novinářů,
   Obec moravskoslezských spisovatelů,
   Konfederace politických vězňů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, řada 1, hrob č. 83–84


  • poznámky

   Narodil se v rodině obchodníka se zahradnickými potřebami v Brně.
   Za druhé světové války se účastnil protifašistického odboje. Proti rudé totalitě bojoval podle vlastních slov „před Únorem, během Února i po Únoru“.
   Téměř před dokončením studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně byl po Únoru 1948 vyloučen (studia dokončil v 60. letech), v roce 1949 byl zatčen a téhož roku dne 17. listopadu odsouzen k trestu smrti. Cestou milosti mu byl trest změněn na doživotní žalář, vězněn na Borech a v Leopoldově, pracoval v uranových dolech Bytíz na Příbramsku, odkud byl propuštěn s desetiletou podmínkou v roce 1962. V roce 1968 rehabilitován, poté mu uznáno vysokoškolské studium a byl i promován na oné brněnské Filozofické fakultě.
   Koncem šedesátých let se opět účastnil kulturního dění, spolupracoval s brněnským rozhlasem, Lidovou demokracií. Za normalizace byl činný v disentu.
   Po listopadu 1989 se znovu zapojil do veřejného života. Obnovil spolupráci s rozhlasem, spolupracoval s televizí.
   Pohřeb se konal v sobotu 15. 6. 2013 v kostele sv. Tomáše v Brně.


  • obrazy

   img21360.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vojtěch Jestřáb
   spolužák Zeno Kaprál
   Z. Kaprál se podílel na dokumentárním pořadu o tvorbě Z. Rotrekla Antonín Kratochvil
   spolužák a přítel Josef Kratochvil
   spolužák a přítel Josef Suchý
   přítel


  • partneři

   Marie Rotreklová (Kočicová)


  • děti

   Zdeněk Rotrekl


  • ulice

   Jana Uhra
   bydliště doložené v roce 1948


  • osoba na objektech

   káznice na Cejlu
   jiná realizace: Cejl 71/02
   vězněn na Cejlu jako oběť komunistické perzekuce


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   29. 8. 2017
   Instalace panelu z projektu Brno poetické na Lesné (zastávka Třískalova)
   básník, spisovatel a literární historik
   22. 6. 2017
   Instalace panelu z projektu Brno poetické u kaple sv. Antonína Paduánského
   básník, spisovatel a literární historik
   1. 11. 2016
   Výstava Jak básníci přicházejí o svobodu 18. 2. 2016
   Divadelní hra Podezřelá krajina s anděly
   básník, spisovatel a literární historik
   12. 6. 2013
   Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
   (spolu s Františkem Křelinou, Janem Zahradníčkem a dalšími) je mu věnován jeden objekt)

   další události (2)...


  • autor

   blat, Menš, mát


Aktualizováno: 26. 09. 2020

Místo posledního odpočinku Zdeňka Rotrekla na Ústředním hřbitově města Brna. Fotografii pro naši encyklopedii z listopadu 2020 poskytl dr. Jan Břečka, Historické oddělení MZM v Brně. Děkujeme.