PhDr. Zdeněk Rotrekl

* 1.10.1920 Brno – † 9.6.2013 Brno


básník, spisovatel a literární historik; perzekuce po roce 1948


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno:
- Údolní 51
- Jana Uhra 18


čestný občan

města Brna (1994)


cena města

Brna, za literární činnost (2002)


vzdělání

Gymnázium v Brně - maturita 1940,
Filozofická fakulta MU v Brně - filozofie a historie


vyznamenání a pocty

Řád sv. Cyrila a Metoděje,
Řád T. G. Masaryka (1995),
Cena Jana Zahradníčka,
Cena Karla Havlíčka Borovského,
Cena Jaroslava Seiferta,
Státní cena za literaturu,
Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti literatury (2012),
Pamětní medaile sv. Vojtěcha (2010),
Rytíř české kultury in memoriam (2015)


jiné pocty

magistrální rytíř Suverénního vojenského a špitálního řádu svatého Jana Jeruzalémského na Rhodu a na Maltě


dílo

zobrazit


odborné a zájmové organizace

Syndikát českých novinářů,
Obec moravskoslezských spisovatelů,
Konfederace politických vězňů


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, řada 1, hrob č. 83–84


poznámky

Za druhé světové války se účastnil protifašistického odboje. Proti rudé totalitě bojoval podle vlastních slov „před Únorem, během Února i po Únoru“.
Téměř před dokončením studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně byl po Únoru 1948 vyloučen (studia dokončil v 60. letech), v roce 1949 byl zatčen a téhož roku dne 17. listopadu odsouzen k trestu smrti. Cestou milosti mu byl trest změněn na doživotní žalář, vězněn na Borech a v Leopoldově, pracoval v uranových dolech Bytíz na Příbramsku, odkud byl propuštěn s desetiletou podmínkou v roce 1962. V roce 1968 rehabilitován, poté mu uznáno vysokoškolské studium a byl i promován na brněnské Filozofické fakultě.
Koncem šedesátých let se opět účastnil kulturního dění, spolupracoval s brněnským rozhlasem, Lidovou demokracií. Za normalizace byl činný v disentu.
Po listopadu 1989 se znovu zapojil do veřejného života. Obnovil spolupráci s rozhlasem, spolupracoval s televizí.
Pohřeb se konal v sobotu 15. 6. 2013 v kostele sv. Tomáše v Brně.
osoby

Vojtěch Jestřáb
spolužák Zeno Kaprál
Z. Kaprál se podílel na dokumentárním pořadu o tvorbě Z. Rotrekla Antonín Kratochvil
spolužák a přítel Josef Kratochvil
spolužák a přítel Radovan Perka
přítel a spolupracovník
další osoby (1)...

ulice

Jana Uhra
bydliště doložené v roce 1948 Údolní
bydlištěosoba na objektech

káznice na Cejlu
jiná realizace: Cejl 71/02
vězněn na Cejlu jako oběť komunistické perzekuce


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

29. 8. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - Lesná (zastávka Třískalova)
básník, spisovatel a literární historik
22. 6. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - kaple sv. Antonína Paduánského
básník, spisovatel a literární historik
1. 11. 2016
Výstava Jak básníci přicházejí o svobodu 18. 2. 2016
Divadelní hra Podezřelá krajina s anděly
básník, spisovatel a literární historik
12. 6. 2013
Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
(spolu s Františkem Křelinou, Janem Zahradníčkem a dalšími) je mu věnován jeden objekt)

další události (2)...blat, Menš, mát


Aktualizováno: 16. 09. 2023