Ing. Otto Kyas

* 9.12.1876 Brno – † 24.12.1942 Brno


zemský zemědělský rada, třetí ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského ústavu v Brně, vyučující agrikulturní chemie na ČVŠT v Brně


bydliště

zaměstnání

1900–1919 adjunkt výzkumného ústavu zemědělského v Brně (vedoucí chemické laboratoře),
1919–1936 ředitel výzkumného ústavu


odborné a zájmové organizace

Klub přátel umění v Brně


hrob

poznámky

Ředitelem „Moravského zemského výzkumného ústavu zemědělského“ se stal v roce 1919. Funkce se ujal v nelehkém období po první světové válce, která ústav velice negativně poznamenala. Ústav byl reorganizován na nový celostátní „Zemský výzkumný ústav pro produkci rostlinnou“ se šesti sekcemi. Nový ředitel podstatně rozšířil personál, vybudoval nové laboratoře, zkvalitnil veškerou činnost, odborná knihovna se stala chloubou ústavu.
Z funkce odešel ze zdravotních důvodů v roce 1936.
osoby

František Mareš
svědek při sňatku Ing. Kyase


partneři

Helena Kyasová (Kaldová, ovdovělá Kožíšková)
sňatek: 30. 7. 1910, Brno, (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
ulice

Dörnrösselgasse (Trnitá)
rodný dům (dnes Trnitá) Pisárecká
bydliště (doloženo v roce 1910)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, kal, Menš, mát


Aktualizováno: 06. 04. 2019