Internetová encyklopedie dějin Brna

Emil Procházka

  Msgre Emil Procházka


  • * 17.9.1876 Brno – † 7.5.1946 Brno


  • kněz; pedagog


  • zajímavé okolnosti

   „Rozhodně je má poslední vůle, aby ani v kostele, ani u hrobu, nikdo, zcela nikdo, ani spolužák, ani přítel, ani jiný kněz, ani prelát nepromluvil. Tím méně nekněz. Když promluvil Pán Bůh a mluví slova církve, mlčíš člověče!“


  • vzdělání

   česká obecná škola na Josefově v Brně (1882–1887),
   První české gymnasium v Brně (1887–1895),
   studium teologie v Brně (30. 7. 1899 vysvěcen na kněze)

  • jiné pocty

   dne 18. 11. 1937 jmenován tajným papežským komořím (monsignorem)


  • dílo

   - Pod kopulí bílé svatyně. Brno, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje 1940.
   - Pod kopulí bílé svatyně. Svazek III, Brno, brněnské tiskárny 1948.
   - Do Svaté země. Brno 1911.


  • zaměstnání

   kooperátor u sv. Maří Magdaleny v Brně (od 16. 9. 1899),
   kaplan v Brně u sv. Tomáše (od 13. 7. 1901),
   profesor náboženství na školách Vesny (od 1. 1. 1911),
   na penzi odešel 31. 8. 1937

  • odborné a zájmové organizace

   Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (člen výboru od roku 1911, od roku 1920 až do smrti revizorem účtů)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, řada 1, hrob č. 83


  • poznámky

   Několikrát putoval do Svaté země. Za první světové války byl polním kurátem od 20. 10. 1914 až do konce války, z toho tři roky v epidemické nemocnici v Polsku.
   Po odchodu do důchodu uspořádal svá kázání a vydal tiskem v roce 1940 (I. díl) a v roce 1945 (II. díl).


  • obrazy

   img18415.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Ignác Procházka
   Josefa Procházková (Součková)


  • stavby

   Kostel Svaté rodiny
   Grohova 18/516
   zde konal exhorty pro studenty
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   9. 8. 1910
   Druhá moravská pouť do Svaté země
   účastník, putování také zpracoval knižně


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 26. 12. 2018

Emil Procházka. Zdroj: Pod kopulí Bílé svatyně, Emil Procházka, Nakladatelství Brněnské tiskárny v Brně.