Msgre Emil Procházka

* 17.9.1876 Brno – † 7.5.1946 Brno


kněz; pedagog


zajímavé okolnosti

„Rozhodně je má poslední vůle, aby ani v kostele, ani u hrobu, nikdo, zcela nikdo, ani spolužák, ani přítel, ani jiný kněz, ani prelát nepromluvil. Tím méně nekněz. Když promluvil Pán Bůh a mluví slova církve, mlčíš člověče!“


vzdělání

česká obecná škola na Josefově v Brně (1882–1887),
První české gymnasium v Brně (1887–1895),
studium teologie v Brně (30. 7. 1899 vysvěcen na kněze)


jiné pocty

dne 18. 11. 1937 jmenován tajným papežským komořím (monsignorem)


dílo

- Pod kopulí bílé svatyně. Brno, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje 1940.
- Pod kopulí bílé svatyně. Svazek III, Brno, brněnské tiskárny 1948.
- Do Svaté země. Brno 1911.


zaměstnání

kooperátor u sv. Maří Magdaleny v Brně (od 16. 9. 1899),
kaplan v Brně u sv. Tomáše (od 13. 7. 1901),
profesor náboženství na školách Vesny (od 1. 1. 1911),
na penzi odešel 31. 8. 1937


odborné a zájmové organizace

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (člen výboru od roku 1911, od roku 1920 až do smrti revizorem účtů)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, řada 1, hrob č. 83


poznámky

Několikrát putoval do Svaté země. Za první světové války byl polním kurátem od 20. 10. 1914 až do konce války, z toho tři roky v epidemické nemocnici v Polsku.
Po odchodu do důchodu uspořádal svá kázání a vydal tiskem v roce 1940 (I. díl) a v roce 1945 (II. díl).

stavby

Kostel Svaté rodiny
Grohova 18/516
zde konal exhorty pro studenty
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 8. 1910
Druhá moravská pouť do Svaté země
účastník, putování také zpracoval knižně


Menš


Aktualizováno: 26. 12. 2018