Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Najbrt

  PhDr. Václav Najbrt


  • * 16.6.1886 Jeseník, okr. Nymburk – † 22.10.1942 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; básník, prozaik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Zážitek z brněnských Sušilových kolejí z týrání neznámého vězně, který úryvkovitě opakoval větu "Ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen..." uložil Václav Najbrt do stejnojmenné básně. Zachovala se díky spoluvězni Čutkovi z Jihlavy, který se ji naučil zpaměti.
   Po válce byla několikrát publikována, mj. v knize Ludvíka Buriána. Pro Najbrtovy spoluvězně se stala vírou i vyznáním jejího autora: "Ich kann nicht gehen ...// ich kann nicht gehen ...// Tím nářkem sténá v hlubinách // má celá rodná zem. // (poslední devátá sloka básně - Menš)

  • příčina úmrtí

   útrapy věznění


  • bydliště

   Uherské Hradiště


  • vzdělání

   gymnázium Mladá Boleslav,
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1907 – 18. 10. 1923)

  • jiné pocty

   jeho jméno se nachází na pamětní desce ve vestibulu ekonomické školy v Uherském Hradišti a na pamětní desce v obchodní akademii v Přerově


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   ředitel školy, obchodní akademie Ústředního svazu obchodu v Přerově


  • hrob

   Praha, Pankrác (v kolumbáriu uložena urna)


  • poznámky

   Domovská obec: Nymburk, okr. Poděbrady.
   V rakousko-uherské armádě vojín 10. pěšího pluku. Za první světové války zajat 10. 7. 1916, Hulevič. Přihlášení do legií: 25. 9. 1916, Berezovka. Do čs. legie v Rusku zařazen 21. 7. 1917, záložní pluk, vojín. Konec v legiích 14. 2. 1920, poslední útvar: vojenská správa, poslední hodnost: poručík. Demobilizován.
   Za nacistické okupace poprvé zatčen v akci Albrecht der Erste jako rukojmí v Uherském Hradišti, odtud převezen do Brna, kde byl vězněn na Špilberku do 16. listopadu 1939. Znovu zatčen 30. listopadu 1939 pro činnost v odbojové organizaci Obrana národa. Vězněn v Uherském Hradišti, v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, poté převezen do Vratislavi, odtud do Berlína-Alt Moabitu. K trestu smrti odsouzen 9. června 1942. Zemřel pět dnů před popravou.

   Jeho manželce, která znala výborně německy, se podařilo získat povolení ke kremaci v Berlíně a k převozu urny do vlasti, to by v případě popravy nebylo možné. Urna je uložena v kolumbáriu v Praze na Pankráci.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Kamila Najbrtová


  • rodiče

   Václav Najbrt
   Josefa Najbrtová


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 06. 2019