PhDr. Václav Najbrt

* 16.6.1886 Jeseník (okres Nymburk) – † 22.10.1942 Berlín-Plötzensee


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; básník, prozaik; akce 1. 9. 1939


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Zážitek z brněnských Sušilových kolejí z týrání neznámého vězně, který úryvkovitě opakoval větu „Ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen...“, uložil Václav Najbrt do stejnojmenné básně. Zachovala se díky spoluvězni Čutkovi z Jihlavy, který se ji naučil zpaměti.
Po válce byla několikrát publikována, mj. v knize Ludvíka Buriána. Pro Najbrtovy spoluvězně se stala vírou i vyznáním jejího autora: „Ich kann nicht gehen ...// ich kann nicht gehen ...// Tím nářkem sténá v hlubinách // má celá rodná zem.“ // (poslední devátá sloka básně - Menš)


příčina úmrtí

útrapy věznění


bydliště

Uherské Hradiště


vzdělání

gymnázium Mladá Boleslav,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1907 – 18. 10. 1923)


jiné pocty

- Jeho jméno se nachází na pamětní desce ve vestibulu ekonomické školy v Uherském Hradišti a na pamětní desce v obchodní akademii v Přerově.
- Dne 25. 10. 2019 byl u příležitosti oslav 100. výročí založení Obchodní akademie v Uherském Hradišti (Nádražní 22) slavnostně odhalen Kámen zmizelého za jejího bývalého ředitele PhDr. Václava Najbrta. Výrobu kamene financovala Via Lucis Orient Brno z.s., na vlastní položení přispělo škole město Uherské Hradiště.


dílo

zobrazit


zaměstnání

ředitel školy, obchodní akademie Ústředního svazu obchodu v Přerově


hrob

Praha, kolumbárium Evangelického sboru v Nuslích


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 10. pěšího pluku. Za první světové války zajat 10. 7. 1916, Hulevič. Přihlášení do legií: 25. 9. 1916, Berezovka. Do čs. legie v Rusku zařazen 21. 7. 1917, záložní pluk, vojín. Konec v legiích 14. 2. 1920, poslední útvar: vojenská správa, poslední hodnost: poručík. Demobilizován.
Za nacistické okupace poprvé zatčen v akci Albrecht der Erste jako rukojmí v Uherském Hradišti, odtud převezen do Brna, kde byl vězněn na Špilberku do 16. listopadu 1939. Znovu zatčen 30. listopadu 1939 pro činnost v odbojové organizaci Obrana národa. Vězněn v Uherském Hradišti, v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, poté převezen do Vratislavi, odtud do Berlína-Alt Moabitu. K trestu smrti odsouzen 9. června 1942. Zemřel pět dnů před popravou.
Jeho manželce, která znala výborně německy, se podařilo získat povolení ke kremaci v Berlíně a k převozu urny do vlasti, to by v případě popravy nebylo možné. Urna je uložena v Praze, v kolumbáriu Evangelického sboru v Nuslích.
partneři


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Uherském Hradišti


Menš


Aktualizováno: 19. 11. 2019