JUDr. Jaroslav Radimský

* 31.1.1889 Třebíč-Stařečka – † 2.5.1946 Brno


soudní úředník, básník, beletrista, překladatel z polštiny a němčiny


pseudonym

Jaroslav Rypáček, Jaroslav Ráček, Jiří Tichý


rodné jméno

Rypáček


zajímavé okolnosti

zemská správa politická v Brně povolila výnosem z 26. 12. 1921 změnu příjmení na Radimský


bydliště

Třebíč-Stařečka, čp. 11,
Brno:
- Giskra-Strasse - Giskrova 29
- Údolní 36


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1907 maturita),
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1907 – 28. 2. 1914)


dílo

překlady z polštiny (Prus, Przybyszewski, Sieroszewski aj.)


zaměstnání

soudní askulant v Brně (doloženo v roce 1913),
okresní soudce v Židlochovicích (doloženo v roce 1921),
senátní předseda vrchního soudu v Brně


odborné a zájmové organizace

několik roků redigoval ročenku Dobročinného komitétu „Chudým dětem“


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 81, řada 1, hrob č. 5partneři

Božena Rypáčková (Rypáčková)
sňatek: 7. 6. 1913, Brno (kostel sv. Tomáše); snoubenci dostali církevní dispens od překážky pokrevenství ve 3. stupniulice

Giskra-Strasse - Giskrova
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Kounicova) Údolní
bydliště doložené v roce 1913


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš, Kal


Aktualizováno: 27. 04. 2020