František Vildomec

* 6.2.1878 Svatoslav (okres Brno-venkov) – † 3.11.1975 Boskovštejn (okres Znojmo)


učitel, archeolog
otec osobností: PhDr. Vědomil Vildomec a prof. PhDr. Věroboj Vildomec


zajímavé okolnosti

v obci Hostim založil a vedl obecní kroniku


bydliště

Svatoslav čp. 48 (rodný dům)


čestný občan

obce Hluboké Mašůvky (1963)


vzdělání

učitelský ústav v Brně (byl žákem J. Hladíka)


vyznamenání a pocty

státní vyznamenání "Za vynikající práci" udělené prezidentem republiky (1963)


jiné pocty

v roce 1969 jej vláda republiky jmenovala zasloužilým učitelem


dílo

Odkryl a prozkoumal řadu významných archeologických lokalit na jihozápadní Moravě (Boskovštejn, Střelice, Grešlové Mýto, Bojanovice, Hrotovice a mnohé další).
V publikační činnosti se zaměřil především na období neolitu a eneolitu. Navázal na dílo svého spolupracovníka Jaroslava Palliardiho, díky čemu se mu podařilo rozdělit vývoj kultury s moravskou malovanou keramikou na šest stupňů. Podle stratigrafického uložení kulturních vrstev vytvořil dodnes platnou chronologii eneolitu pro střední Evropu.
Sbírka jeho nálezů, významná především souborem s moravskou malovanou keramikou byla uložena v Boskovštejně, dnes je součástí sbírek MZM a je vystavena částečně v badatelově domě v Boskovštejně na zámku v Jevišovicích.

V roce 2013 vydalo MZM obrazovou publikaci To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vildomce.


zaměstnání

učitel:
- 1897–1900 škola v Hostimi
- 1900–1930 škola v Boskovštejně,
v roce 1930 odešel na vlastní žádost do penze, aby se mohl plně věnovat archeologickým výzkumům,
mezi lety 1930–1938 působil ve Znojmě, kde byl v roce 1945 ředitelem městského muzea,
po válce spolupracoval se Státním archeologickým ústavem,
od roku 1949 prováděl restaurační práce pravěké keramiky pro Národní muzeum (také spolupráce na výzkumu v Hlubokých Mašůvkách), později i pro Moravské zemské muzeum a Vlastivědné muzeum v Olomouci


odborné a zájmové organizace

Státní archeologický ústav (od roku 1935 jednatel),
Moravský archeologický klub (od roku 1935 čestný člen),
Musejní spolek v Brně (od roku 1954 čestný člen),
Volná myšlenka (hnutí zabývající se odloučením státu od církve),
Národní jednota (v obci Hostim, zakladatel),
spolek Komenský (v obci Hostim, jednatel a předseda),
člen Kuratoria městského muzea ve Znojmě


poznámky

syn Františka Vildomce (čtvrtláníka ve Svatoslavi) a Marie, rozené Vallové
osoby

Josef Hladík
pedagog
Kal, LucKub


Aktualizováno: 31. 05. 2022