Internetová encyklopedie dějin Brna

František Trebuňa

  prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dr. h. c. mult.


  • * 5.8.1947 Spišské Hanušovice


  • vysokoškolský profesor v oboru aplikované mechaniky


  • vzdělání

   Vysoká škola technická v Košicích - fakulta strojní (1970),
   habilitace v oboru mechanika tuhých a poddajných těles (1978),
   v roce 1995 jmenován profesorem

  • čestný doktorát

   VUT v Brně (2005)
   VŠB-TU Ostrava (2007)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile FSI VUT v Brně (2002)
   medaile Georgia Agricoly VŠB-TU Ostrava (2002)
   Zlatá medaile TU v Košicích (2007)


  • zaměstnání

   Technická univerzita v Košicích (mimo jiné děkan fakulty strojní)

  • odborné a zájmové organizace

   člen New York Academy of Science, České a slovenské společnosti pro mechaniku,
   viceprezident Asociace strojních inženýrů Slovenska,... 


  • prameny, literatura


  • autor

   blat


Aktualizováno: 18. 07. 2013