prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dr. h. c. mult.

* 5.8.1947 Spišské Hanušovice


vysokoškolský profesor v oboru aplikované mechaniky


vzdělání

Vysoká škola technická v Košicích - fakulta strojní (1970),
habilitace v oboru mechanika tuhých a poddajných těles (1978),
v roce 1995 jmenován profesorem


čestný doktorát

VUT v Brně (2005)
VŠB-TU Ostrava (2007)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile FSI VUT v Brně (2002)
medaile Georgia Agricoly VŠB-TU Ostrava (2002)
Zlatá medaile TU v Košicích (2007)


zaměstnání

Technická univerzita v Košicích (mimo jiné děkan fakulty strojní)


odborné a zájmové organizace

člen New York Academy of Science, České a slovenské společnosti pro mechaniku,
viceprezident Asociace strojních inženýrů Slovenska,...blat


Aktualizováno: 18. 07. 2013