JUDr. Stanislav Zháněl

* 13.11.1901 Vranov u Brna (okres Brno-venkov) – † 20.8.1997


právník, právní historik, knihovník


pseudonym

Dr. Justus


bydliště

Brno, Karla Wawry 76


vzdělání

1912–1920 První české gymnasium v Brně (1920 maturita),
1920–1924 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1925 JUDr.),
historie a právní dějiny na Sorbonně v Paříži (4 semestry)


jiné pocty

Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (za zásluhy o univerzitu - v době nacistické okupace se zasloužil o zachování univerzitních matrik, osobních spisů, nadací a knihoven)


dílo

Byl jedním z iniciátorů a spoluautorů Příručky pro knihovníky na vysokých školách, která vyšla ve dvou českých vydáních. V roce 1965 byla finálně upravena do podoby vysokoškolského skripta.
Z historických textů je významné jeho dílo Jak vznikla staročeská šlechta (Brno, 1930), ve kterém jako první u nás zdůraznil význam vojenských družin v českých dějinách 7.–12. stol.
Také se věnoval dějinám Lomnice u Tišnova nebo o archeologické průzkumy v okolí řeky Svratky.


zaměstnání

auskultant okresního soudu v Brně (doloženo v roce 1930, pracoval zde do roku 1938),
1938–1956 ředitel univerzitní kanceláře na Masarykově univerzitě,
1956–1962 ředitel Ústřední knihovny FF MU


hrob

poznámky

Za okupace se podílel na odbojové činnosti; pronásledovaným odbojářům a jejich rodinám pomáhal při útěku do zahraničí.partneři

Marie Zhánělová (Fousková)
sňatek: 6. 10. 1930, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)

ulice

Karla Wawry
bydliště doložené v roce 1930 (dnes Hybešova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
ředitel univerzitní kanceláře


Kal, blat


Aktualizováno: 07. 04. 2022