Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Jančík

  Antonín Jančík


  • * 27.11.1931 Rozstání, okr. Svitavy – † 23.12.1998 Brno


  • hudební redaktor, upravovatel, hudebník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Jako redaktor Čs. rozhlasu Brno spolupracoval s folklorními soubory z celé oblasti, zejména však ze Slovácka.
   V rozhlase inicioval a organizoval celostátní soutěže lidových zpěváků, vypravěčů apod.,
   zúčastnil se sběru lidových písní na Boskovicku.
   Stál u zrodu BROLNu, byl jeho prvním redaktorem a jedním z jeho prvních autorů písňových úprav.


  • vzdělání

   gymnázium ve Svitavách (1950 maturita),
   1950–1954 hudební věda a estetika na FF MU (studium nedokončil)


  • zaměstnání

   1951–1971 v hudební redakci Čs. rozhlasu v Brně jako redaktor lidové písně,
   v následujících letech pomocný stavební dělník, řidič zásobování v různých brněnských podnicích,
   v roce 1988 odchod do důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   1956–1969 člen programové rady a autor několika pořadů na MFF ve Strážnici


  • poznámky

   Cimbálová muzika Antonína Jančíka byla založena v roce 1954 jako HuProPo, po rozšíření o mladé hudebníky z řad studentů medicíny a farmacie přejmenována na Cimbálovou muziku brněnské Mediky, později Cimbálová muzika ZK ROH ZKL a Brněnská cimbálová muzika. V této muzice začínal také primáš Martin Hrbáč.

   (Informace o Cimbálové muzice Antonína Jančíka doplnil Ing. Martin Vymazal. Děkujeme.)


  • obrazy

   img16764.jpg


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Od folkloru k folklorismu"


  • autor

   Mal


Aktualizováno: 30. 05. 2014

Cimbálová muzika Antonína Jančíka. Fotografii z rodinného archívu pro naši encyklopedii poskytl pan Martin Vymazal, děkujeme.