Antonín Jančík

* 27.11.1931 Rozstání, okr. Svitavy – † 23.12.1998 Brno


hudební redaktor, upravovatel, hudebník


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


zajímavé okolnosti

Jako redaktor Čs. rozhlasu Brno spolupracoval s folklorními soubory z celé oblasti, zejména však ze Slovácka.
V rozhlase inicioval a organizoval celostátní soutěže lidových zpěváků, vypravěčů apod.,
zúčastnil se sběru lidových písní na Boskovicku.
Stál u zrodu BROLNu, byl jeho prvním redaktorem a jedním z jeho prvních autorů písňových úprav.


vzdělání

gymnázium ve Svitavách (1950 maturita),
1950–1954 hudební věda a estetika na FF MU (studium nedokončil)


zaměstnání

1951–1971 v hudební redakci Čs. rozhlasu v Brně jako redaktor lidové písně,
v následujících letech pomocný stavební dělník, řidič zásobování v různých brněnských podnicích,
v roce 1988 odchod do důchodu


odborné a zájmové organizace

1956–1969 člen programové rady a autor několika pořadů na MFF ve Strážnici


poznámky

Cimbálová muzika Antonína Jančíka byla založena v roce 1954 jako HuProPo, po rozšíření o mladé hudebníky z řad studentů medicíny a farmacie přejmenována na Cimbálovou muziku brněnské Mediky, později Cimbálová muzika ZK ROH ZKL a Brněnská cimbálová muzika. V této muzice začínal také primáš Martin Hrbáč.

(Informace o Cimbálové muzice Antonína Jančíka doplnil Ing. Martin Vymazal. Děkujeme.)prameny, literatura

Ostatní literatura

"Od folkloru k folklorismu"


Mal


Aktualizováno: 30. 05. 2014