prof. JUDr. Karel Kizlink, CSc.

* 10.10.1895 Uherské Hradiště (okres Uherské Hradiště) – † 8.5.1976 Bratislava (Slovensko)


vysokoškolský profesor, právník


bydliště

Brno-Žabovřesky:
- Tolstého 14
- Šafaříkgasse - Šafaříkova 38,
Bratislava, Dankovského 2 (30. léta 20. století)


vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti a v Boskovicích (1913 maturita),
právnická fakulta ve Vídni a v Praze (1917 absolutorium, 24. 7. 11920 titul JUDr.), 1925 habilitace na Právnické fakultě MU, 1929 mimořádný a 1934 řádný profesor směnečného práva, 1968 CSc.


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze,
Zlatá medaile Univerzity Komenského v Bratislavě,
Zlatá medaile za mimořádné zásluhy o zahraniční obchod


dílo

zobrazit


zaměstnání

1920–1922 Obchodní akademie v Uherském Hradišti,
ve 20. letech 20. století rektorátní koncipista na ČVŠT v Brně,
1926–1929 Právnická fakulta MU v Brně,
1929–1950 Právnická fakulta v Bratislavě - v letech 1936/1937 a 1939/1940 její děkan, v akad. roce 1946/1947 rektor,
1939–1950 Vysoká škola obchodní v Bratislavě (bezplatný profesor)


odborné a zájmové organizace

Učená společnost Šafárikovaosoby

František Krajtl
dr. Krajtl byl jedním ze svědků sňatku prof. Kizlinka František Kroutilík
švagr Jindřich Pánek
J. Pánek byl jedním ze svědků sňatku K. Kizlinka


partneři

Jiřina Kizlinková (Krajtlová)
sňatek: Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Tolstého (Tolstojgasse)
bydliště ve 20. letech 20. století Šafaříkgasse - Šafaříkova
bydliště v době sňatku (dnes Mezníkova)blat, kal, Menš


Aktualizováno: 24. 03. 2021