Josef Holub

* 23.2.1902 Holice v Čechách – † 11.5.1973 Brno


houslista a skladatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Již ve 14 letech vystoupil jako sólista s Českou filharmonií (hrál Mozartův Houslový koncert A dur, Fantasii pro housle a orchestr g moll, op. 24 Josefa Suka a Houslový koncert Maxe von Schillingse).
Největší úspěchy měl ve Vídni, kde ho kritika řadila vedle Emanuela Ondříčka, Jana Kubelíka a Váši Příhody.


vzdělání

základy houslové hry získal u svého otce Čeňka Holuba,
1910–1918 studium hry na housle u Rudolfa Reissiga v Brně,
1913–1917 studium na gymnáziu na Starém Brně,
1918–1920 žák Otakara Ševčíka v mistrovské třídě Akademie ve Vídni a v mistrovské škole v Praze,
1922 interpretační kurzy u Carla Flesche v Berlíně,
1923–1924 studium skladby u Leoše Janáčka na odbočce mistrovské školy pražské konzervatoře v Brně (absolvoval vlastním Prvním houslovým koncertem c-moll),
skladbu studoval také u Václava Štěpána v Praze, později soukromě u Vítězslava Nováka


dílo

zobrazit


zaměstnání

1921–1922 první koncertní turné (Jugoslávie, Bulharsko, Řecko, Rumunsko) absolvoval spolu za klavírního doprovodu svého bratra Jana Holuba,
1924–1927 koncertní mistr u opery v Záhřebu, kde byl také primáriem Zagrebačského kvarteta,
1925–1927 koncertní mistr v Bělehradě,
1927–1938 koncertní mistr v brněnském rozhlase,
1932–1938 v Brně založil a vedl Janáčkovo kvarteto,
1938 koncertní mistr rozhlasového orchestru v Košicích,
1939 koncertní mistr rozhlasového orchestru v Bratislavě a Ostravě,
1939–1941 Zemské divadlo v Brně,
1945 koncertní mistr Divadla 5. května,
1946–1947 koncertní mistr filmového orchestru,
1947–1956 primárius Ondříčkova kvarteta,
1956–1967 profesor houslové hry na brněnské konzervatoři


poznámky

Jako skladatel příliš nepronikl – slučoval rysy virtuózně romantické s impresionistickými.
Měnil opusová čísla svých skladeb.
Mal


Aktualizováno: 06. 05. 2018