Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Holub

  Josef Holub


  • * 23.2.1902 Holice v Čechách – † 11.5.1973 Brno


  • houslista a skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Již ve 14 letech vystoupil jako sólista s Českou filharmonií (hrál Mozartův Houslový koncert A dur, Fantasii pro housle a orchestr g moll, op. 24 Josefa Suka a Houslový koncert Maxe von Schillingse).
   Největší úspěchy měl ve Vídni, kde ho kritika řadila vedle Emanuela Ondříčka, Jana Kubelíka a Váši Příhody.


  • vzdělání

   základy houslové hry získal u svého otce Čeňka Holuba,
   1910–1918 studium hry na housle u Rudolfa Reissiga v Brně,
   1913–1917 studium na gymnáziu na Starém Brně,
   1918–1920 žák Otakara Ševčíka v mistrovské třídě Akademie ve Vídni a v mistrovské škole v Praze,
   1922 interpretační kurzy u Carla Flesche v Berlíně,
   1923–1924 studium skladby u Leoše Janáčka na odbočce mistrovské školy pražské konzervatoře v Brně (absolvoval vlastním Prvním houslovým koncertem c-moll),
   skladbu studoval také u Václava Štěpána v Praze, později soukromě u Vítězslava Nováka


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1921–1922 první koncertní turné (Jugoslávie, Bulharsko, Řecko, Rumunsko) absolvoval spolu za klavírního doprovodu svého bratra Jana Holuba,
   1924–1927 koncertní mistr u opery v Záhřebu, kde byl také primáriem Zagrebačského kvarteta,
   1925–1927 koncertní mistr v Bělehradě,
   1927–1938 koncertní mistr v brněnském rozhlase,
   1932–1938 v Brně založil a vedl Janáčkovo kvarteto,
   1938 koncertní mistr rozhlasového orchestru v Košicích,
   1939 koncertní mistr rozhlasového orchestru v Bratislavě a Ostravě,
   1939–1941 Zemské divadlo v Brně,
   1945 koncertní mistr Divadla 5. května,
   1946–1947 koncertní mistr filmového orchestru,
   1947–1956 primárius Ondříčkova kvarteta,
   1956–1967 profesor houslové hry na brněnské konzervatoři


  • poznámky

   Jako skladatel příliš nepronikl – slučoval rysy virtuózně romantické s impresionistickými.
   Měnil opusová čísla svých skladeb.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Leoš Janáček
   učitel Rudolf Reissig
   učitel Evžen Zámečník
   žák


  • autor

   Mal


Aktualizováno: 06. 05. 2018