Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Friedrich Stanke

  Josef Friedrich Stanke


  • * 1767(?) – † 7.9.1832 Brno


  • vrchní komisař policejního ředitelství v Brně


  • příčina úmrtí

   břišní tyfus (Nervenfieber)


  • bydliště

   Brno, Starobrněnská 12


  • zaměstnání

   podkomisař policejního ředitelství (doloženo v roce 1796),
   vrchní policejní komisař (doloženo v letech 1811–1832)


  • hrob

   Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici


  • poznámky

   Služba na brněnském policejním ředitelství nebyla lehká a plat mnohdy nestačil na živobytí. Např. v žádosti z 31. 1. 1811 Stanke spolu se dvě kolegy žádali gubernátora Lažanského o zvýšení platu, který nestačí na živobytí, ani na oděv, který ve službě potřebují víc, než jiní úředníci. Zvýšení se dočkali rozhodnutím císaře z 8. 3. 1812. Vrchní komisař Stanke tak měl plat 800 zlatých (původně 500 zlatých). Ale i nadále byly platy policejní úředníků v Brně nižší než v jiných městech.
   V rámci reorganizace policejní služby v Brně po roce 1819 Stanke vedl čtvrť Brněnské brány (188 domů) a předměstí Staré Brno, Křížová, Velká a Malá Pekařská, celkově 524 městských a předměstských domů.
   Povinností policejním úředníkům přibývalo nejen s růstem počtu obyvatel, ale také s rozšiřováním policejní agendy. Sem patřil i dozor nad lidmi v Brně konfinovanými a vězněnými. Policejní ředitelství v Brně vykonávalo rovněž vrchní dozor nad politickými vězni na Špilberku v tzv. tajném oddělení, současně věnovali pozornost i vězeňskému personálu.
   Pohřeb vrchního policejního komisaře Stankeho se konal 9. 9. 1832.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Starobrněnská
   bydliště a místo úmrtí


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 01. 2019