P. Johann Baptista Vorthey, OSA

* 1794 Brno – † 15.5.1876 Brno


kněz v Brně, převor starobrněnského kláštera


příčina úmrtí

ochrnutí plic (Lungenlähmung)


bydliště

vzdělání

složení řádového slibu (1815),
vysvěcení na kněze (1817)


vyznamenání a pocty

Zlatý záslužný kříž s korunou (1867)


jiné pocty

konzistorní rada


zaměstnání

kněz na Starém Brně u Nanebevzetí Panny Marie


poznámky

V době věznění italských karbonářů na Špilberku vypomáhal při duchovní službě u těchto vězňů.
Úřad převora starobrněnského kláštera zastával dlouhá léta až do začátku roku 1875. I přes svůj vysoký věk vykonával pečlivě bez cizí pomoci i kněžskou práci ve starobrněnském kostele. Pohřeb se konal 17. 5. 1876 v 9 hodin ráno z augustiniánského opatství na Starém Brně (snad na Starobrněnský hřbitov -Menš).osoby

August Göttinger
J. B. Vorthey pohřbíval A. Göttingera Vinzenz Innfeld
J. B. Vorthey 24. 11. 1866 pohřbíval Vincenze Innfelda Pavel Křížkovský
přítel Ignaz Mayer
Gregor Mendel
J. Mendel ohřbíval J. B.Vortheye.
další osoby (3)...


ulice

Mendlovo náměstí
bydliště a místo úmrtí


stavby

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
kněz v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
kněz a převor


Menš


Aktualizováno: 22. 04. 2023