Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Baptista Vorthey

  P. Johann Baptista Vorthey


  • * 1794 Brno – † 15.5.1876 Brno


  • kněz v Brně, převor starobrněnského kláštera


  • příčina úmrtí

   ochrnutí plic (Lungenlähmung)


  • bydliště

   Brno, Mendlovo náměstí 1


  • vzdělání

   složení řádového slibu (1815),
   vysvěcení na kněze (1817)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatý záslužný kříž s korunou (1867)

  • jiné pocty

   konzistorní rada


  • zaměstnání

   kněz na Starém Brně u Nanebevzetí Panny Marie


  • poznámky

   V době věznění italských karbonářů na Špilberku vypomáhal při duchovní službě u těchto vězňů.
   Úřad převora starobrněnského kláštera zastával dlouhá léta až do začátku roku 1875. I přes svůj vysoký věk vykonával pečlivě bez cizí pomoci i kněžskou práci ve starobrněnském kostele. Pohřeb se konal 17. 5. 1876 v 9 hodin ráno z augustiniánského opatství na Starém Brně (snad na Starobrněnský hřbitov -Menš).


  • prameny, literatura


  • osoby

   August Göttinger
   J. B. Vorthey pohřbíval A. Göttingera Pavel Křížkovský
   přítel Gregor Mendel
   J. Mendel ohřbíval J. B.Vortheye. Bertha Smerczek
   J. B. Vorthey pohřbíval B. Smerczekovou Moritz Smerczek
   J. B. Vorthey pohřbíval M. Smerzeka


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště a místo úmrtí


  • stavby

   Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
   Mendlovo náměstí 1/157
   kněz v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   kněz a převor


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2019