Prof. Dr. Max Hönig

* 27.6.1852 Podolí (dnes obce Bouzov, okres Olomouc) – † 18.9.1938 Brno


chemik, v letech 1875–1924 pedagog na Německé technice v Brně, rektor


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

téměř po padesátiletém pedagogickém působení byl Max Hönig roku 1924 penzionován a roku 1926 mu brněnská technika udělila čestný doktorátčestný občan

za zásluhy pro rozvoj města Brna (1913)


vzdělání

v letech 1868–1873 studoval na technikách v Brně a ve Vídni


čestný doktorát

brněnská německá technika (1926)


dílo

Hönigovy práce jsou věnovány především analytické a organické chemii, zvláště pak uhlohydrátům a ligninu. Jeho výsledky vedly v mnoha případech k přijetí různých patentů.


zaměstnání

1875–1876 asistent všeobecné chemie,
1876–1891 adjunkt všeobecné a agrikulturní chemie,
1879–1891 soukromý docent pro nauku o hnojivech a statiku půdních staveb,
1886–1887 asistent chemických technologií,
1891–1912 profesor agrikulturní chemie,
1912–1924 profesor organické, agrikulturní a potravinářské chemie


odborné a zájmové organizace

1893–1916 člen brněnského obecního výboru,
člen rady,
člen Mährischer Gewerbevereinpartneři

Adelheid (Adele) Hönig (Donath)
sňatek: 19. 9. 1889, Olomouc, Nová ulice Anna Hönigulice

Van der Strass-Gasse - Van der Strassova
bydliště doložené nejméně v letech 1890–1894 (dnes Kudelova) Eichhorngasse
bydliště doložené nejméně v letech 1895–1900 (dnes Veveří)


události

25. 8. 1905
Brněnská spalovna (tehdy nazývaná smetárna) uvedena do provozu
otec myšlenky výstavby spalovny v Brně


Jord, Menš


Aktualizováno: 31. 08. 2017