Robert Samek

* 11.9.1865 Brno – † 26.2.1928 Brno


průmyslník ve vlnařství
dítě osobnosti: Jakob Samek


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vyznamenání a pocty

v roce 1890 byl vyznamenán velkou medailí se zlatou korunou při příležitosti výstavy ve španělské Barceloně


zaměstnání

roku 1888 byla prokura firmy udělena ještě za života Jakoba Samka synu Robertovi, na provozu továrny se začali systematicky podílet nejstarší synové Robert a Viktor, přičemž první vedl výrobu po technické stránce a druhý odbyt výrobků

po úmrtí otce Jakoba (1891) se na vedení firmy Gebrüder Samek podílel prvorozený Robert spolu s matkou Helenou,
od roku 1893 se firma přeměnila na komanditní společnost, tehdy do firmy vstoupili i mladší bratři Karl Moriz a Hans Heinrich jako veřejní společníci (zároveň byla zřízena i pobočka v Berlíně – zrušena v roce 1926)

po úmrtí Roberta Samka (1928) se veřejnou společnicí stala jeho pozůstalá vdova Helena (ta však téhož roku zemřela) a majetek přešel na dcery (Marii, Alici a Adu),
firma byla dále vedena veřejnými společníky (mladšími bratry zemřelého Roberta) až do roku 1935, kdy byla likvidována


odborné a zájmové organizace

člen výboru Deutsche Lesehalle v Brně


hrob

Židovský hřbitov v Brně, Nezamyslova 27, hrob 23, řada 3, sekce 26Cpartneři

Helene Samek (Popper)
sňatek: 30. 8. 1891, Brno (israelská matrika)

ulice

Cejl
Cejl č. 38 - sídlo firmy Gebrüder Samek v letech 1863–1935


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord


Aktualizováno: 08. 10. 2021