Internetová encyklopedie dějin Brna

Jakob Samek

  Jakob Samek


  • * 1.2.1839 Bučovice – † 15.12.1891 Würzburg (Německo)


  • průmyslník ve vlnařství


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1868 byla postavena nová tovární budova vybavená nejmodernějšími stroji a mechanickými tkalcovskými stavy a začaly se zde vyrábět cajky a látky na obleky, jaké se dosud vyráběly v Anglii.
   Pro své zasloužilé dělníky založil prémiovou spořitelnu.
   Výrobky firmy slavily úspěch a nacházely odbyt na celém světě. Firma se od roku 1865 účastnila řady světových výstav. Její výrobky byly oceněny např. 1865 v Portu (Portugalsko) a Štětíně, 1867 v Paříži, 1869 v Amsterdomu, 1873 ve Vídni, 1878 v Sydney, 1880 v Melbourne (Austrálie) a jinde.


  • vzdělání

   po ukončení brněnské reálky byl praktikantem v soukenické továrně Ignaze Flesche v Brně

  • vyznamenání a pocty

   v roce 1873 obdržel zlatý záslužný kříž s korunou za zásluhy o rozvoj průmyslu


  • zaměstnání

   roku 1863 založil spolu s bratry Johannem Leopoldem/IgnazemAlbertem na základě společenské smlouvy v Brně na Cejlu č. 38 obchodní společnost Gebrüder Samek k výrobě vlněných látek z česané příze,
   věno manželky Sofie (10 000 zlatých) mu pomohlo rozšířit počet tkalcovských strojů na dvojnásobek a zřídil také malé tkalcovství ve mzdě v Bučovicích

   v roce 1865 z firmy vystoupil bratr Albert,
   veřejnými společníky zůstal Jakob, který se měl zabývat obchodními záležitostmi a odbytem výroby a Johann Leopold, jenž měl dohlížet na technický provoz tkalcovny

   v roce 1884 bratr Johann Leopold/Ignaz jako veřejný společník z firmy vystoupil a jediným majitelem se stal Jakob Samek,
   prokura firmy byla udělena jeho manželce Sofii a roku 1888 synu Robertovi,
   na provozu se začali podílet nejstarší synové RobertViktor, přičemž první vedl výrobu po technické stránce a druhý odbyt výrobků
   po úmrtí Jakoba Samka se z firmy jednotlivce roku 1893 stala komanditní společnost

  • odborné a zájmové organizace

   člen mnoha prospěšných a humanitárních společností


  • prameny, literatura


  • partneři

   Sofie Samek (Herschmannová)
   sňatek: 1864


  • děti

   Robert Samek
   Viktor Samek
   Antonie Ruidskopf (Samek)
   Laura Deutsch (Samek)
   Marie Blumenfeld (Samek)

   další děti (3)...


  • rodiče

   Marie Samek (Spitzerová)
   Moises Samek


  • sourozenci

   Johann Leopold/Ignaz Samek
   Albert/Abraham recte Albert Samek


  • ulice

   Cejl
   Cejl č. 38 - sídlo firmy Gebrüder Samek (v letech 1863–1935)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 04. 06. 2020