Samuel alias Samson/Samson Schindler

* 20.3.1846 Uherský Brod (Uherské Hradiště) – † 22.8.1919 Brno


podnikatel ve sladovnictví


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po ustanovení akciové společnosti na prahu 1. světové války vznikla největší sladovnická firma v českých zemích pod vedením odborníkům, která byla významným konkurentem ostatním sladovnám.


jiné pocty

byl jmenován císařským radou


zaměstnání

původně židovský obchodník se sladem v Brně,
roku 1886 požádal s veřejným společníkem (též obchodníkem se sladem) Alexandrem Steinem Zemský soud v Brně o zápis firmy Ujezder Malzfabrik Schindler et Stein v Brně do obchodního rejstříku pro společnosti,
podnikatelé k výrobě sladu zakoupili sladovnu se strojním zařízením v Újezdě u Brna (okr. Brno-venkov), která byla založena již roku 1873 a zároveň získali k jejímu provozu živnostenské oprávnění

roku 1908 podnikání rozšířili zakoupením sladovny se strojním zařízením v Chrudimi v Čechách (založena v roce 1875), která byla provozována pod firmou První chrudimská exportní sladovna Schindler a Stein (zapsána u Obchodního soudu v Chrudimi česky a německy) jako odštěpný závod hlavního závodu v Újezdě u Brna

po úmrtí společníka A. Steina (1912) se stali veřejnými společníky jeho synové (Siefried a Richard) a syn Samuela Schindlera (Alexander), kteří se stali osobně ručícími společníky nově zřízené komanditní společnosti,
do firmy vstoupili jako komandisté též Samuelova manželka (Mathilde) a její dvě dcery (Elsa a Gertruda - každá s vkladem 50 000 K)

firma zároveň změnila název obou svých závodů na Exportmalzfabriken Schindler et Stein nebo česky Exportní sladovny Schindler a Stein,
již roku 1913 byla společnost zrušena a po likvidaci vymazána z obchodního rejstříku, protože se proměnila v akciovou společnost zapsanou jako Oesterreichische Export Malzfabriken Schindler et Stein, A.G., česky Rakouské exportní sladovny Schindler a Stein, a.s., se sídlem ve Vídni a závody v Újezdě, Chrudimi a Slavkově u Brna

společnost disponovala s akciovým kapitálem 3 milionů Korun, rozděleným do 15 tisíc kusů akcií po 200 K, který byl postupně zvýšen na 13 milionů,
Samuel Schindler se stal se svým synem Alexandrem členy správní rady této akciové společnosti

hlavním předmětem podnikání byla výroba sladu, vývoz ječmene a sladu, dovoz a vývoz obilí a olejnatých plodin, vedlejší činností sušení obilí a olejnatých plodin


hrob

Židovský hřbitov v Brně, Nezamyslova 27, hrob 3, řada 2, sekce 23Bpartneři

Pauline Schindlerová (Fürstová)
sňatek: 1874 ve Vídni
(první manželka)
Berthe Mathilde Schindler (Popper)
sňatek: 4. 5. 1890, Brno (israel. matrika)
(druhá manželka)
stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 30. 04. 2018