Internetová encyklopedie dějin Brna

Kurt Friedrich Gödel

  Prof. Kurt Friedrich Gödel


  • * 28.4.1906 Brno, Pekařská 3 – † 14.1.1978 Princeton, New Jersey (USA)


  • logik, matematik a filozof; věnoval se zkoumání základů matematiky a teorii vědy; zabýval se obecnými vlastnostmi logických systémů a jejich formalizací; v roce 1931 ve "slavné větě" dokázal neodvoditelnost, neúplnost axiomatické teorie čísel


  • národnost

   rakouská


  • zajímavé okolnosti

   Filosofie se na Gödelovu větu o neúplnosti odvolává jako na důkaz o nepoznatelnosti světa. Poznání lze vždy zpřesňovat, ale nikdy nebude úplné. Gödelova věta o neúplnosti, společně s teorií neurčitosti, patří k nejpozoruhodnějším výsledkům matematiky XX. století.

  • příčina úmrtí

   na podvýživu a vysílení způsobené "poruchou osobnosti"


  • bydliště

   Brno:
   - Pekařská 3 (od narození)
   - Pellicova 8a - rodinná vilka (1915 až 1924)
   (Brno navštívil naposledy v roce 1929)


  • vzdělání

   1912–1915 obecní německá evangelická škola (Trautenbergerstr. 5),
   1915–1918 Státní německá reálka (Wawrastr. 15),
   1924–1929 studium na vídeňské univerzitě (původně se chtěl specializovat na fyziku, ale přestoupil na matematiku a filozofii, 6. 2. 1930 zde získal doktorát z matematiky)

  • vyznamenání a pocty

   1974: Národní vědecká cena (USA),
   1951: Einsteinova cena

  • jiné pocty

   členství v Britské akademii


  • dílo

   Např. práce "Konzistence axiomu výběru a zobecněná hypotéza kontinua s axiomy teorie množin" z roku 1940 se stala klasickou součástí moderní matematiky.
   Zásadním výsledkem jeho práce je důkaz, že v každém axiomatickém formálním systému lze zformulovat větu, kterou v rámci tohoto axiomatického systému nelze dokázat. Neexistuje žádný způsob, jak dospět ke všem matematickým pravdám, aby splňovaly pravidla určitého formálního axiomatického systému platného pro celou matematiku.
   Kurt Gödel objevil, že pokud se zabýváme elementární aritmetikou s čísly 0, 1, 2, 3,... a s operacemi sčítání a násobení, pak tato "elementární teorie čísel" s určitými axiomy bude buď nekompletní nebo nekonzistentní; vždy nalezneme výrok sestavený pomocí pravidel a pomocí axiomů tohoto formálního systému, který nelze dokázat nebo vyvrátit nebo který lze dokázat a nelze vyvrátit jeho opak. Pokud přidáme tento výrok jako nový axiom, pak objevíme jiný výrok sestavený pomocí pravidel a pomocí takto rozšířené množiny axiomů, který nelze dokázat nebo vyvrátit, nebo který lze dokázat a nelze vyvrátit jeho opak.


  • zaměstnání

   1933–1938 vyučoval na vídeňské univerzitě jako soukromý docent,
   od roku 1938 působil na Institute for Advanced Study v USA ve městě Princetonu (roku 1953 zde byl jmenován univerzitním profesorem)


  • pojmenováno

   Společnost Kurta Gödela (založena v Brně 9. 4. 1992),
   Posluchárna Kurta Gödela na Fakultě informačních technologií VUT v Božetěchově ulici v Brně-Králově Poli byla slavnostně otevřena u příležitosti oslav 100. výročí jeho narození


  • poznámky

   V Rakousku byla v roce 1987 založena Společnost Kurta Gödela se sídlem ve Vídni. V rodném Brně byla společnost stejného názvu založena teprve v dubnu roku 1992. V roce 1940 emigroval Kurt Gödel do USA. Roku 1948 se stal americkým občanem.

   Portrét Kurta Gödela, doplněný jeho podpisem, je na aversu medaile děkana Fakulty informatiky MU, kterou vytvořil v roce 2007 sochař a umělecký litec Jaromír Gargulák.


  • obrazy

   img1700.jpg img1798.jpg img1799.jpg img1800.jpg img1801.jpg img1802.jpg img2458.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Adele Gödel (Porkertová)
   sňatek: 20. 9. 1938, Vídeň


  • rodiče

   Rudolf August Gödel
   Marianna Gödlová (Handschuhová)


  • sourozenci

   Rudolf Gödel


  • ulice

   Pekařská
   bydliště do roku 1915 Pellicova
   bydliště v letech 1915–1924


  • osoba na objektech

   K. Gödel
   pamětní deska: Božetěchova 2/04 K. Gödel
   pamětní deska: Pekařská 3-5/01 K. Gödel
   pamětní deska: Pellicova 8a/01


  • události

   13. 9. 2008
   Slavnostní odhalení pamětní desky Kurta Gödela 28. 4. 2006
   Odhalení pamětní desky Kurta Gödela 25. 8. 1996
   Mezinárodní konference k 90. výročí narození Kurta Gödela
   filozof, k jehož výročí narození byla konference uspořádána


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 21. 08. 2014

Kurt Friedrich Gödel. Jaroslav MALINA, Jan NOVOTNÝ (ed.), Kurt Gödel. Brno 1996.