Prof. Kurt Gödel

* 28.4.1906 Brno – † 14.1.1978 Princeton, New Jersey (USA)


logik, matematik a filozof; věnoval se zkoumání základů matematiky a teorii vědy; zabýval se obecnými vlastnostmi logických systémů a jejich formalizací; v roce 1931 ve „slavné větě“ dokázal neodvoditelnost, neúplnost axiomatické teorie čísel


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Filosofie se na Gödelovu větu o neúplnosti odvolává jako na důkaz o nepoznatelnosti světa. Poznání lze vždy zpřesňovat, ale nikdy nebude úplné. Gödelova věta o neúplnosti, společně s teorií neurčitosti, patří k nejpozoruhodnějším výsledkům matematiky XX. století.


příčina úmrtí

na podvýživu a vysílení způsobené „poruchou osobnosti“


bydliště

Brno:
- Pekařská 3
- Pellicova 8a
(Brno navštívil naposledy v roce 1929)


vzdělání

1912–1915 obecná německá evangelická škola (Trautenbergerstr. 5), dnes Opletalova
1915–1918 Státní německá reálka (Wawrastr. 15), dnes Hybešova - absolvoval jako premiant
1924–1929 studium na vídeňské univerzitě (původně se chtěl specializovat na fyziku, ale přestoupil na matematiku a filozofii, 6. 2. 1930 zde získal doktorát z matematiky)


vyznamenání a pocty

1974: Národní vědecká cena (USA),
1951: Einsteinova cena


jiné pocty

členství v Britské akademii


dílo

Např. práce "Konzistence axiomu výběru a zobecněná hypotéza kontinua s axiomy teorie množin" z roku 1940 se stala klasickou součástí moderní matematiky.
Zásadním výsledkem jeho práce je důkaz, že v každém axiomatickém formálním systému lze zformulovat větu, kterou v rámci tohoto axiomatického systému nelze dokázat. Neexistuje žádný způsob, jak dospět ke všem matematickým pravdám, aby splňovaly pravidla určitého formálního axiomatického systému platného pro celou matematiku.
Kurt Gödel objevil, že pokud se zabýváme elementární aritmetikou s čísly 0, 1, 2, 3,... a s operacemi sčítání a násobení, pak tato "elementární teorie čísel" s určitými axiomy bude buď nekompletní nebo nekonzistentní; vždy nalezneme výrok sestavený pomocí pravidel a pomocí axiomů tohoto formálního systému, který nelze dokázat nebo vyvrátit nebo který lze dokázat a nelze vyvrátit jeho opak. Pokud přidáme tento výrok jako nový axiom, pak objevíme jiný výrok sestavený pomocí pravidel a pomocí takto rozšířené množiny axiomů, který nelze dokázat nebo vyvrátit, nebo který lze dokázat a nelze vyvrátit jeho opak.


zaměstnání

1933–1938 vyučoval na vídeňské univerzitě jako soukromý docent,
od roku 1938 působil na Institute for Advanced Study v USA ve městě Princetonu (roku 1953 zde byl jmenován univerzitním profesorem)


hrob

Princeton (USA)


pojmenováno

Společnost Kurta Gödela (založena v Brně 9. 4. 1992),
Posluchárna Kurta Gödela na Fakultě informačních technologií VUT v Božetěchově ulici v Brně-Králově Poli byla slavnostně otevřena u příležitosti oslav 100. výročí jeho narození


poznámky

Už v útlém věku byl Kurt Gödel velmi zvídavý, rodiče mu dokonce přezdívali „Herr Warum“.
V Rakousku byla v roce 1987 založena Společnost Kurta Gödela se sídlem ve Vídni. V rodném Brně byla společnost stejného názvu založena teprve v dubnu roku 1992. V roce 1940 emigroval Kurt Gödel do USA. Roku 1948 se stal americkým občanem.
Portrét Kurta Gödela, doplněný jeho podpisem, je na aversu medaile děkana Fakulty informatiky MU, kterou vytvořil v roce 2007 sochař a umělecký litec Jaromír Gargulák.pojmenované ulice

ulička Kurta Gödela (Staré Brno)osoby

Theodor Gomperz
učitel Friedrich Sigmund Redlich
Fr. Redlich byl kmotrem při křtu K. Gödela


partneři


sourozenci

ulice

Pekařská
rodný dům a bydliště do roku 1915 Pellicova
bydliště v letech 1915–1924


osoba na objektech

K. Gödel
pamětní deska: Božetěchova 2/04 K. Gödel
pamětní deska: Pekařská 3/01 K. Gödel
pamětní deska: Pellicova 8a/01


objekty

K. Gödel
pamětní deska: Božetěchova 2/04


události

1. 6. 2023
Hvězdárna vzdává hold Kurtu Gödelovi časopisem a komiksem
jemu věnován časopis
20. 7. 2020
Meeting Brno 2020
festival ho připomíná
13. 1. 2020
Mezinárodní konference „Tributa to Kurt Gödel 2020“
konference konána k jeho poctě
13. 9. 2008
Slavnostní odhalení pamětní desky Kurta Gödela 28. 4. 2006
Odhalení pamětní desky Kurta Gödela
další události (1)...


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 23. 12. 2019