Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonio Malaspina

  Antonio Malaspina  • ubytovatel


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   V královském městě Brně doložen na jaře roku 1605.
   Na začátku března 1605 se Antonio Malaspina obrátil na císaře Rudolfa II. s prosbou o zaslání přímluvného listu brněnskému purkmistrovi a radě, na jehož základě by poručníci Kateřiny, dcery pozůstalé po zemřelém brněnském lékaři Janu Sigelovi ze Solunfu(?), svolili k jejímu sňatku s jmenovaným Malaspinou.
   dne 14. března 1605 byl na Pražském hradě sepsán mandát císařem Rudolfem II. purkmistrovi a radě města Brna, kde se přimlouvá za kladné vyřízení žádosti A. Malaspiny v záležitosti jeho zamýšleného sňatku se sirotou Kateřinou.
   Dne 27. března 1605 v Praze byla sepsán další list, tentokráte Jakubem Menšíkem z Menštejna, císařským radou a purkrabím pražského hradu, ve kterém se pisatel opětovně přimlouvá za kladné vyřízení žádosti A. Malaspiny u brněnského purkmistra a radních. Sirotu Kateřinu chce Malaspina pojmout za manželku, jak mu byla příslíbena její matkou Ludmilou Humpoleckou a otčímem Vilémem Rotenpergkerem.
   Kateřina se narodila 12. února 1591.


  • zaměstnání

   vojenský ubytovatel


  • poznámky

   pocházel z Padovy


  • prameny, literatura


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014