Antonio Malaspina


ubytovatel


národnost

italská


státní příslušnost

Itálie


zajímavé okolnosti

V královském městě Brně doložen na jaře roku 1605.
Na začátku března 1605 se Antonio Malaspina obrátil na císaře Rudolfa II. s prosbou o zaslání přímluvného listu brněnskému purkmistrovi a radě, na jehož základě by poručníci Kateřiny, dcery pozůstalé po zemřelém brněnském lékaři Janu Sigelovi ze Solunfu (?), svolili k jejímu sňatku s jmenovaným Malaspinou.
dne 14. března 1605 byl na Pražském hradě sepsán mandát císařem Rudolfem II. purkmistrovi a radě města Brna, kde se přimlouvá za kladné vyřízení žádosti A. Malaspiny v záležitosti jeho zamýšleného sňatku se sirotou Kateřinou.
Dne 27. března 1605 v Praze byla sepsán další list, tentokráte Jakubem Menšíkem z Menštejna, císařským radou a purkrabím pražského hradu, ve kterém se pisatel opětovně přimlouvá za kladné vyřízení žádosti A. Malaspiny u brněnského purkmistra a radních. Sirotu Kateřinu chce Malaspina pojmout za manželku, jak mu byla příslíbena její matkou Ludmilou Humpoleckou a otčímem Vilémem Rotenpergkerem.
Kateřina se narodila 12. února 1591.


zaměstnání

vojenský ubytovatel


poznámky

pocházel z Padovy


prameny, literatura

Jord


Aktualizováno: 09. 06. 2021