MedDr Tiburzio Galeranus


zemský lékař


národnost

italská


státní příslušnost

Itálie


zajímavé okolnosti

V královském městě Brně doložen v letech 1601–1616, avšak již v 80. letech 16. století vlastnil velké pozemkové majetky v okolí města: dům a statek na Cejlu /brněnské předměstí/ a mlýn v Podolí.
Po zakoupení se v královském městě (1608) a nepochybně i za své zásluhy při léčení městské honorace mohl T. Galeranus požívat výsady prodeje dovozeného vína. Tak například roku 1613 mu bylo povoleno dovézt do města a vyšenkovat celkem šest sudů vína.
Na počátku svého pobytu v městě Brně (v letech 1601 a 1604) byl požádán celkem 3x o kmotrovství potomků zde usazených Italů.


bydliště

v Brně vlastnil postupně 2 domy:
- okolo roku 1608 nelokalizovatelný dům v Přední Veselé ulici (dnes Česká)
- od roku 1613 jeden dům v Kozí č. 17


zaměstnání

protomedicus Markrabství moravského,
jako zemský lékař byl vyplácen pouze zemskými stavy z vybrané berně,
roku 1611 s ním uzavřela městská rada brněnská smlouvu, že za 50 zlatých moravských ročně z obecních peněz bude léčit zdarma zdejší radní a zároveň bude dohlížet na provoz lékáren (výše platu se rovnal polovici platu lékaře, zaměstnávaného přímo městem)


poznámky

v úředních pramenech je k roku 1613, při donaci svého domu v Kozí ulici manželce, jmenován vysoce „učeným doktorem“ a „patricijem římským“


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Lékaři v Brně v předbělohorském období"


Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014