Internetová encyklopedie dějin Brna

Tiburzio Galeranus

  MedDr Tiburzio Galeranus  • zemský lékař


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   V královském městě Brně doložen v letech 1601–1616, avšak již v 80. letech 16. století vlastnil velké pozemkové majetky v okolí města: dům a statek na Cejlu /brněnské předměstí/ a mlýn v Podolí.
   Po zakoupení se v královském městě (1608) a nepochybně i za své zásluhy při léčení městské honorace mohl T. Galeranus požívat výsady prodeje dovozeného vína. Tak například roku 1613 mu bylo povoleno dovézt do města a vyšenkovat celkem šest sudů vína.
   Na počátku svého pobytu v městě Brně (v letech 1601 a 1604) byl požádán celkem 3x o kmotrovství potomků zde usazených Italů.


  • bydliště

   v Brně vlastnil postupně 2 domy:
   - okolo roku 1608 nelokalizovatelný dům v Přední Veselé ulici (dnes Česká)
   - od roku 1613 jeden dům v Kozí č. 17


  • zaměstnání

   protomedicus Markrabství moravského,
   jako zemský lékař byl vyplácen pouze zemskými stavy z vybrané berně,
   roku 1611 s ním uzavřela městská rada brněnská smlouvu, že za 50 zlatých moravských ročně z obecních peněz bude léčit zdarma zdejší radní a zároveň bude dohlížet na provoz lékáren (výše platu se rovnal polovici platu lékaře, zaměstnávaného přímo městem)


  • poznámky

   v úředních pramenech je k roku 1613, při donaci svého domu v Kozí ulici manželce, jmenován vysoce „učeným doktorem“ a „patricijem římským“


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Lékaři v Brně v předbělohorském období"


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014