Lucie Bakešová

* 26.12.1853 Blansko – † 2.4.1935 Brno


moravská etnografka a sociální pracovnice, publikovala národopisné a cestopisné studie, spolupracovala s L. Janáčkem; spolupracovala při archeologických výzkumech s otcem, navštěvovala s ním sjezdy antropologů, iniciovala konání Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895 v Praze; významně se zasloužila o budování onkologického ústavu v Brně na Žlutém kopci


rodné jméno

Wanklová


příčina úmrtí

„zánět plic“


bydliště

Blansko (do roku 1874),
Ořechovičky (1874),
Brno, Květná 1


vzdělání

od 12 let chodila do české Vyšší dívčí školy v Praze a bydlela u otcových sourozenců, navštěvovala klavírní hodiny u Bedřicha Smetany


politická orientace

česká vlastenka


odborné a zájmové organizace

Vlastivědný spolek musejní v Olomouci - věnovala se národním písním a tancům,
starostka Ženské útulny v Brně (funkci zastávala do roku 1919),
činná v Červeném kříži, Jednotě slovanských žen, Jednotě žen a dívek, ve spolku Živa, v Ženské lize pro mír a svobodu a v humanitních organizacích Mírová jednota a Abstinentní svaz,
čestná předsedkyně Spolku Dům útěchy


pojmenováno

stálá výstava 85 let Bakešovy nemocnice na Žlutém kopci


poznámky

zpopelněna v Krematoriu města Brnaprameny, literatura

zobrazit


osoby

Antonín Hrůza
dobří přátelé - v archivu VFU Brno se dochovala soukromá korespondence prof. Hrůzy s Lucií Bakešovou
Metoděj Kocman
spolupracovník Anna Magdalena Nesvadbíková
spolupráce Jaroslav Tebich
J. Tebich zaslal rukopisy L. Bakešové o obchůzkách královniček v Bedřichově a Žerůtkách


partneři

František Xaver Bakeš
sňatek: 17. 8. 1870

ulice

Květná
bydliště a místo úmrtí


události

21. 6. 1928
Ustavující schůze spolku Dům útěchy
iniciátorka zřízení Domu útěchy; čestná předsedkyně


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 52, Matrika narozených Blansko 1840–1862, s. 240 (Blansko).


Los, Lin, Menš


Aktualizováno: 19. 10. 2022