Internetová encyklopedie dějin Brna

Milan Chmelař

  doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.


  • * 5.1.1937 Brno


  • vysokoškolský pedagog, elektroinženýr


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   Vysoké učení technické v Brně - Elektrotechnická fakulta (1960 titul Ing.), 1984 (titul CSc.), 1988 (titul doc.)


  • dílo

   - vytvořil 16 zlepšovacích návrhů, z nichž část je z oblasti spojů, převážná většina je z oblasti zdravotnictví
   - držitel pěti patentů týkajících se zdravotnické problematiky
   - držitel tří užitných vzorů
   - autor šesti skript pro posluchače VUT v Brně, spoluautor dalších dvou skript pro laborantky
   - realizoval řadu unikátních přístrojů pro psychologická měření, vyhodnocování změn signálu EEG, měření reflexu Achilovy šlachy a vyhodnocování změn délky osamělé srdeční buňky z televizního signálu


  • zaměstnání

   1961–1964 Inspektorát radiokomunikací Praha, pobočka Brno (v oddělení technické kontroly rozhlasových a televizních vysílačů),
   1964–1990 Katedra radioelektroniky FE VUT v Brně (odborný asistent),
   1990–1994 tajemník a pověřený vedoucí katedry lékařské elektroniky,
   od roku 1994 Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně,
   od roku 1965 Fakultní nemocnice v Bohunicích (úvazek 0,25)

  • odborné a zájmové organizace

   člen komise pro doktorandské zkoušky na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci pro obor aplikovaná fyzika,
   místopředseda komise pro zlaté medaile - mezinárodní veletrh zdravotnické techniky HospiMedica,
   čestný člen Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
   jachting - nejrůznější funkce


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Milan Chmelař"


  • osoby

   František Chmelař
   strýc


  • rodiče

   Vilém Chmelař
   Marie Chmelařová (Hřebáčková)


  • sourozenci

   Dana Horanská (Chmelařová)


  • události

   18. 9. 2013
   Slavnostní otevření Vědeckotechnického parku profesora Lista
   spoluautor křtěné publikace


  • autor

   blat


Aktualizováno: 18. 06. 2018