doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

* 5.1.1937 Brno


vysokoškolský pedagog, elektroinženýr


bydliště

Brno


vzdělání

Vysoké učení technické v Brně - Elektrotechnická fakulta (1960 titul Ing.), 1984 (titul CSc.), 1988 (titul doc.)


dílo

- vytvořil 16 zlepšovacích návrhů, z nichž část je z oblasti spojů, převážná většina je z oblasti zdravotnictví
- držitel pěti patentů týkajících se zdravotnické problematiky
- držitel tří užitných vzorů
- autor šesti skript pro posluchače VUT v Brně, spoluautor dalších dvou skript pro laborantky
- realizoval řadu unikátních přístrojů pro psychologická měření, vyhodnocování změn signálu EEG, měření reflexu Achilovy šlachy a vyhodnocování změn délky osamělé srdeční buňky z televizního signálu


zaměstnání

1961–1964 Inspektorát radiokomunikací Praha, pobočka Brno (v oddělení technické kontroly rozhlasových a televizních vysílačů),
1964–1990 Katedra radioelektroniky FE VUT v Brně (odborný asistent),
1990–1994 tajemník a pověřený vedoucí katedry lékařské elektroniky,
od roku 1994 Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně,
od roku 1965 Fakultní nemocnice v Bohunicích (úvazek 0,25)


odborné a zájmové organizace

člen komise pro doktorandské zkoušky na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci pro obor aplikovaná fyzika,
místopředseda komise pro zlaté medaile - mezinárodní veletrh zdravotnické techniky HospiMedica,
čestný člen Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
jachting - nejrůznější funkce


prameny, literatura

Archivní pramen

"Milan Chmelař"


osobyudálosti

18. 9. 2013
Slavnostní otevření Vědeckotechnického parku profesora Lista
spoluautor křtěné publikace


blat


Aktualizováno: 18. 06. 2018