Ferenc Kazinczy

* 27.10.1759 Érsemlyén – † 22.8.1831 Széphalom


spisovatel, překladatel, novinář, kulturní činitel


národnost

maďarská


zajímavé okolnosti

za účast v jakobínském spiknutí vězněn v letech 1794–1801 mimo jiné na Špilberku


vzdělání

studium na reformním kolegiu v Šarišském Potoku


dílo

básně, překlady divadelních her, románů a básní, memoáry (Paměti na mou životní dráhu, Deník z vězení) aj.


politická orientace

jakobín, racionalista


poznámky

Založil časopis Magyar Múzeum, vydával časopis Orpheus. Jeho hlavní zásluhou bylo podnícení tzv. jazykové obnovy, hnutí za kulturní povznesení maďarštiny prostřednictvím neologicky zaměřené a stylisticky vybroušené literární tvorby.osoba na objektech

F. Kazinczy
pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /02


události

19. 6. 1921
Založení spolku „Akademischer Leseverein Corvinia“ v Brně
osoba na pamětní desce na Špilberku
22. 1. 1796
Převoz uherských jakobínů z vězení na Špilberku do provinční věznice na Cejlu
nejznámější z uherských jakobínů vězněných na Špilberku
7. 10. 1795
Uvěznění uherských jakobínů na Špilberku


erh


Aktualizováno: 17. 08. 2012