Emerich Beran

* 17.10.1868 Brno – † 11.3.1940 Lublaň


hudební pedagog a skladatel


pseudonym

Berov


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

do roku 1884 nižší německé gymnázium v Olomouci (soukromě hra na klavír, housle a violoncello),
1886–1888 varhanická škola v Brně


zaměstnání

v Brně suploval na učitelském ústavu, byl hlavním učitelem varhan na varhanické škole (1891–1898),
1898–1926 učitel, později profesor hudby na učitelském ústavu v Mariboru,
1928–1940 profesor violoncella na státní konzervatoři v Lublani


prameny, literatura

Mal


Aktualizováno: 20. 09. 2013