Internetová encyklopedie dějin Brna

Emerich Beran

  Emerich Beran


  • * 17.10.1868 Brno – † 11.3.1940 Lublaň


  • hudební pedagog a skladatel


  • pseudonym

   Berov

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   do roku 1884 nižší německé gymnázium v Olomouci (soukromě hra na klavír, housle a violoncello),
   1886–1888 varhanická škola v Brně


  • zaměstnání

   v Brně suploval na učitelském ústavu, byl hlavním učitelem varhan na varhanické škole (1891–1898),
   1898–1926 učitel, později profesor hudby na učitelském ústavu v Mariboru,
   1928–1940 profesor violoncella na státní konzervatoři v Lublani


  • prameny, literatura


  • autor

   Mal


Aktualizováno: 20. 09. 2013