Prof. Phil. Dr. Theodor Gomperz

* 29.3.1832 Brno – † 29.8.1912 Baden u Vídně (Rakousko)


filosof a klasický filolog


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

byl znám svou přízní k T. G. Masarykovi, kterému ve Vídni pomáhal společensky i materiálně


bydliště

Brno, Starobrněnská 2/4,
Vídeň


vzdělání

středoškolská studia na starobrněnském ústavu,
studium humanitních věd na vídeňské univerzitě


vyznamenání a pocty

titul dvorního rady,
čestné vyznamenání pro umění a vědu


dílo

zobrazit


zaměstnání

profesor klasické jazykovědy na vídeňské univerzitě


politická orientace

přesvědčený liberál


odborné a zájmové organizace

člen vídeňské a petrohradské akademie věd


hrob

Wien, Friedhof Döbling, 19. Bezirk, Hartäckerstrasse 65 (rodinná hrobka)


poznámky

Jeho univerzitní kariéra byla velmi rychlá. V roce 1867 se stal docentem, o dva roky později profesorem. Jako vědec vycházel z pozitivismu a připravoval půdu pro vznik tzv. Vídeňského kruhu, k němuž později patřil i Kurt Gödel.
(Informace k této osobnosti pro naši encyklopedii poskytla paní Zuzana Prudilová, děkujeme.)osoby

Tomáš František Bratranek
brněnský učitel filozofie T. Gomperze Kurt Gödel
žák Tomáš Garrigue Masaryk
ve Vídni mu T. Gomperz pomáhal materiálně i společensky


partneři

Elise Gomperz (von Sichrowsky)
sňatek: 1869, Vídeň (israelská matrika)

ulice

Starobrněnská
bydliště


osoba na objektech

donátoři obřadní síně
pamětní deska: Nezamyslova 27/03
donátor


erh, Menš


Aktualizováno: 26. 02. 2022