Internetová encyklopedie dějin Brna

Aljo Beran

  doc. Aljo Beran


  • * 15.4.1907 Krakov (Polsko) – † 22.10.1990 Olomouc


  • výtvarník a pedagog


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   studium reálky v Olomouci (ukončeno v roce 1924),
   1925–1928 VUT v Brně obor architektura (u prof. J. Krále a arch. J. Krony),
   1928–1934 malířská studia na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (ve speciálce prof. J. Bendy a u profesorů V. V. Štecha a J. Pečírky i na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze),
   1995 zisk titulu docent

  • vyznamenání a pocty

   zlatá medaile Univerzity Palackého

  • jiné pocty

   čestné uznání za zásluhy o město Olomouc


  • zaměstnání

   1935–1939 profesor kreslení na moravských gymnáziích (v Zábřehu na Moravě),
   1939–1946 malíř a grafik,
   od roku 1947 přednášková činnost

  • odborné a zájmové organizace

   člen Skupiny výtvarných umělců v Brně,
   člen Skupiny olomouckých výtvarníků,
   člen Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze,
   člen Moravskoslezských sdružení výtvarných umělců v Ostravě,
   člen Sdružení Aleš v Brně,
   člen Bloku moravsko-slezských výtvarných umělců v Brně,
   člen Svazu českých výtvarných umělců


  • poznámky

   Vedle malby se věnoval soustavně oboru volné i užité grafiky, knižní ilustraci a monumentální tvorbě. Vystavoval samostatně i jako člen uměleckých spolků. Vedle 46 vlastních souborných výstav se zúčastnil 233 spolkových výstav u nás i v zahraničí.
   Jeho obrazy vlastní např. Muzeum umění v Olomouci, Galerie výtvarných umění v Ostravě aj.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 10. 04. 2020