Internetová encyklopedie dějin Brna

Hugo Franz Brachelli

  Prof. Dr. Hugo Franz Brachelli


  • * 11.2.1834 Brno – † 3.10.1892 Vídeň


  • statistik, matematik, univerzitní profesor a vysoký státní úředník


  • rodné jméno

   Hugo Franz Bracheli

  • šlechtický titul

   rytíř (Ritter)

  • šlechtický predikát

   von

  • národnost

   rakouská

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • bydliště

   Brno, Judengasse 426,
   Vídeň, Beatrixgasse 26


  • vzdělání

   1850–1854 studium práva, filozofie a státovědy na vídeňské univerzitě
   1857 promován Dr. phil. na univerzitě v Jeně
   1860 jmenován mimořádným profesorem statistiky a státní správy na vídeňské polytechnice
   1863 řádným profesorem tamtéž

  • vyznamenání a pocty

   1873: ruský Řád sv. Stanislava,
   1875: ruský Řád sv. Anny II. třídy,
   1879: francouzský Řád akademických palem (L'Ordre des Palmes Académiques),
   1883: komandér Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara (Itálie),
   1884: Řád železné koruny III. třídy a povýšení do rytířského stavu (Ritter von Brachelli),
   1889: rytíř pruského Řádu koruny II. třídy,
   1891: rytíř Leopoldova řádu


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1855 nastoupil do vídeňského statistického úřadu,
   od 1860 působil na vídeňské polytechnice,
   1872 jmenován radou v nově zřízeném Statistickém oddělení ministerstva obchodu,
   1873 jmenován titulárním dvorním radou,
   1878–1879 rektor Technické univerzity ve Vídni,
   1890 jmenován ministerským radou

  • odborné a zájmové organizace

   1857 podílel se na přípravě Mezinárodního statistického kongresu ve Vídni,
   1863 člen c.k. Ústřední komise pro statistiku,
   1876 na kongresu v Budapešti prosadil zřízení mezinárodní Komise pro železniční statistiku,
   1877 jeho zásluhou zřízena Komise pro obchodní hodnoty, jejímž prezidentem byl až do své smrti
   čestným členem Royal Statistical Society


  • hrob

   Vídeň, Centrální hřbitov, skupina 71C, řada 1, číslo 23

  • pojmenováno

   v roce 1962 pojmenována ulice ve Vídni - Brachelligasse


  • poznámky

   Jeden z nejvýznamnějších představitelů statistiky v Předlitavsku. Výrazně přispěl k popularizaci oboru i jeho výraznějšímu prosazení ve státní sféře.
   V roce 1890 neuspěl se záměrem propojit sčítání lidu se statistickými šetřeními týkajícími se průmyslu. Zásadně však reformoval způsob provádění statistiky zahraničního obchodu na území monarchie. Podílel se na úpravě zákona, který určil povinnost statisticky deklarovat zboží v rámci zahraničního obchodu. Tento zákon vstoupil v platnost roku 1891 a stal se jedním z rozhodujících faktorů při vyhotovování obchodní bilance Rakouska-Uherska.
   Pedagogicky působil na vídeňské technice (dříve polytechnice), kde vychoval novou generaci statistiků, kteří po rozpadu Rakouska-Uherska aplikovali jeho metody v nových nástupnických státech. Jeho činnost byla akceptována i v zahraničí, o čemž svědčí členství v řadě odborných organizací, množství obdržených vyznamenání a rozsáhlá publikační činnost.


  • obrazy

   img16550.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Anna Brachelli (Hollauer von Hohenfelsen)


  • děti

   Helene Reitz-Brachelli (Brachelli)
   Emma Brachelli


  • rodiče

   Franz Bracheli
   Franziska Bracheli (Kratochvill)


  • ulice

   Sattlergasse + Judengasse (Sedlářská + Židovská)
   bydliště


  • související odkazy

   Die Retro-Bibliothek - Hugo Brachelli
   Die Retro-Bibliothek - Hugo Brachelli II.
   Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815 (2. überarbeitete Auflage - online) - Hugo Brachelli
   Südmähren - Hugo Brachelli
   viennatouristguide - Ehrengräber Gruppe 60 - 90


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 12. 2018

Hrob Huga Franze Brachelliho - Wien, Zentralfriedhof