Prof. Dr. Hugo Franz Brachelli

* 11.2.1834 Brno – † 3.10.1892 Vídeň


statistik, matematik, univerzitní profesor a vysoký státní úředník


rodné jméno

Hugo Franz Bracheli


šlechtický titul

rytíř (Ritter)


šlechtický predikát

von


národnost

rakouská


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


bydliště

Brno, Judengasse 426,
Vídeň, Beatrixgasse 26


vzdělání

1850–1854 studium práva, filozofie a státovědy na vídeňské univerzitě
1857 promován Dr. phil. na univerzitě v Jeně
1860 jmenován mimořádným profesorem statistiky a státní správy na vídeňské polytechnice
1863 řádným profesorem tamtéž


vyznamenání a pocty

1873: ruský Řád sv. Stanislava,
1875: ruský Řád sv. Anny II. třídy,
1879: francouzský Řád akademických palem (L'Ordre des Palmes Académiques),
1883: komandér Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara (Itálie),
1884: Řád železné koruny III. třídy a povýšení do rytířského stavu (Ritter von Brachelli),
1889: rytíř pruského Řádu koruny II. třídy,
1891: rytíř Leopoldova řádu


dílo

zobrazit


zaměstnání

1855 nastoupil do vídeňského statistického úřadu,
od 1860 působil na vídeňské polytechnice,
1872 jmenován radou v nově zřízeném Statistickém oddělení ministerstva obchodu,
1873 jmenován titulárním dvorním radou,
1878–1879 rektor Technické univerzity ve Vídni,
1890 jmenován ministerským radou


odborné a zájmové organizace

1857 podílel se na přípravě Mezinárodního statistického kongresu ve Vídni,
1863 člen c.k. Ústřední komise pro statistiku,
1876 na kongresu v Budapešti prosadil zřízení mezinárodní Komise pro železniční statistiku,
1877 jeho zásluhou zřízena Komise pro obchodní hodnoty, jejímž prezidentem byl až do své smrti
čestným členem Royal Statistical Society


hrob

Vídeň, Centrální hřbitov, skupina 71C, řada 1, číslo 23


pojmenováno

v roce 1962 pojmenována ulice ve Vídni - Brachelligasse


poznámky

Jeden z nejvýznamnějších představitelů statistiky v Předlitavsku. Výrazně přispěl k popularizaci oboru i jeho výraznějšímu prosazení ve státní sféře.
V roce 1890 neuspěl se záměrem propojit sčítání lidu se statistickými šetřeními týkajícími se průmyslu. Zásadně však reformoval způsob provádění statistiky zahraničního obchodu na území monarchie. Podílel se na úpravě zákona, který určil povinnost statisticky deklarovat zboží v rámci zahraničního obchodu. Tento zákon vstoupil v platnost roku 1891 a stal se jedním z rozhodujících faktorů při vyhotovování obchodní bilance Rakouska-Uherska.
Pedagogicky působil na vídeňské technice (dříve polytechnice), kde vychoval novou generaci statistiků, kteří po rozpadu Rakouska-Uherska aplikovali jeho metody v nových nástupnických státech. Jeho činnost byla akceptována i v zahraničí, o čemž svědčí členství v řadě odborných organizací, množství obdržených vyznamenání a rozsáhlá publikační činnost.

Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 12. 2018