PhDr. Theodora Straková, CSc.

* 21.12.1915 Vídeň – † 27.2.2010 Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova


hudební historička, muzikoložka, muzeoložka


rodné jméno

Švehlíková


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Svými studiemi o opeře Osud od Leoše Janáčka nejenže přispěla k rozvoji janáčkovského bádání, ale zároveň dala významný podnět k prvnímu scénickému provedení této opery v Brně (představení Opery Národního divadla v Brně v roce 1958).
Spolupracovala také s brněnským rozhlasem a podílela se na fungování Malého divadla hudby a poezie, které při hudebním oddělení Moravského muzea vzniklo v 60. letech 20. století.


bydliště

Lelekovice čp. 354


cena města

Brna, v oboru společenské vědy (2007)


vzdělání

1927–1935 gymnázium v Brně,
1935–1939 FF MU - obor germanistika, francouzština, zároveň navštěvovala Helfertův lektorát muzejnictví,
1945–1949 FF MU - obor hudební věda,
1953 univerzitní vzdělání ukončeno doktorátem (závěrečná práce: Anonymní varhanní tabulatura moravského původu),
1968 udělena vědecká hodnost CSc.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1937–1948 pomocná vědecká síla v Hudebním archivu MZM (dnes Oddělení dějin hudby),
1948–1978 vedoucí Oddělení dějin hudby MZM


odborné a zájmové organizace

Celostátní komise pro ochranu hudebních památek,
jednatelka Janáčkovy společnosti (za okupace),
od roku 1955 v redakční radě Musikologie


poznámky

Osobnost Theodory Strakové je ponejvíce spjata s hudebním oddělením MZM, které se pod jejím odborným vedením stalo nejvýznamnějším hudebně-historickým pracovištěm na Moravě. Právě její zásluhou bylo také v roce 1956 přemístěno do budovy bývalé Janáčkovy varhanické školy, kde sídlí dodnes.
Vedle toho byla činná i v oblasti publikační, přednáškové (v letech 1952–1972 přednášela i na univerzitě v Brně), organizační, hudebně vzdělávací a muzejní (celostátního významu dosáhly především dvě výstavy o Leoši Janáčkovi z roku 1958 a 1978).osoby

Eva Drlíková
spolupráce na souborném díle Leoše Janáčka


partneři

Vincenc Straka
sňatek: 1942


události

29. 1. 2008
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2007
jedna z oceněných
12. 10. 1958
Oslavy připomínající 30. výročí úmrtí Leoše Janáčka - Brno 1958
významným způsobem se podílela na prvním mezinárodním kongresu věnovaném dílu Leoše Janáčka, který se konal ve dnech 19.- 26. října 1958; v rámci těchto oslav také uspořádala v Moravském muzeu výstavu s názvem Životní a umělecký zápas Leoše Janáčka


související odkazy

Eva Drlíková na webu Český hudební slovník
Straková, Theodora
Český hudební slovník osob a institucí


Studentský záznam


Aktualizováno: 22. 02. 2022