Internetová encyklopedie dějin Brna

Theodora Straková

  PhDr. Theodora Straková, CSc.


  • * 21.12.1915 Vídeň – † 27.2.2010 Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova


  • hudební historička, muzikoložka, muzeoložka


  • rodné jméno

   Švehlíková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Svými studiemi o opeře Osud od Leoše Janáčka nejenže přispěla k rozvoji janáčkovského bádání, ale zároveň dala významný podnět k prvnímu scénickému provedení této opery v Brně (představení Opery Národního divadla v Brně v roce 1958).
   Spolupracovala také s brněnským rozhlasem a podílela se na fungování Malého divadla hudby a poezie, které při hudebním oddělení Moravského muzea vzniklo v 60. letech 20. století.


  • bydliště

   Lelekovice čp. 354

  • cena města

   za ucelení díla Leoše Janáčka (2007)


  • vzdělání

   1927–1935 gymnázium v Brně,
   1935–1939 FF MU - obor germanistika, francouzština, zároveň navštěvovala Helfertův lektorát muzejnictví,
   1945–1949 FF MU - obor hudební věda,
   1953 univerzitní vzdělání ukončeno doktorátem (závěrečná práce: Anonymní varhanní tabulatura moravského původu),
   1968 udělena vědecká hodnost CSc.


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1937–1948 pomocná vědecká síla v Hudebním archivu MZM (dnes Oddělení dějin hudby),
   1948–1978 vedoucí Oddělení dějin hudby MZM

  • odborné a zájmové organizace

   Celostátní komise pro ochranu hudebních památek,
   jednatelka Janáčkovy společnosti (za okupace),
   od roku 1955 v redakční radě Musikologie


  • poznámky

   Osobnost Theodory Strakové je ponejvíce spjata s hudebním oddělením MZM, které se pod jejím odborným vedením stalo nejvýznamnějším hudebně-historickým pracovištěm na Moravě. Právě její zásluhou bylo také v roce 1956 přemístěno do budovy bývalé Janáčkovy varhanické školy, kde sídlí dodnes.
   Vedle toho byla činná i v oblasti publikační, přednáškové (v letech 1952–1972 přednášela i na univerzitě v Brně), organizační, hudebně vzdělávací a muzejní (celostátního významu dosáhly především dvě výstavy o Leoši Janáčkovi z roku 1958 a 1978).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Eva Drlíková
   spolupráce na souborném díle Leoše Janáčka


  • partneři

   Vincenc Straka
   sňatek: 1942


  • události

   12. 10. 1958
   Oslavy připomínající 30. výročí úmrtí Leoše Janáčka - Brno 1958
   významným způsobem se podílela na prvním mezinárodním kongresu věnovaném dílu Leoše Janáčka, který se konal ve dnech 19.- 26. října 1958; v rámci těchto oslav také uspořádala v Moravském muzeu výstavu s názvem Životní a umělecký zápas Leoše Janáčka


  • související odkazy

   Eva Drlíková na webu Český hudební slovník
   Straková, Theodora
   Český hudební slovník osob a institucí


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 30. 12. 2019