Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Kruťa

  RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.


  • * 14.2.1906 Brno, Rakousko-Uhersko – † 18.1.1998 v Brně, ale pochován byl 22.1.1998 v Uherském Ostrohu


  • mineralog, geolog a muzejní pracovník


  • rodné jméno

   Tomáš Josef Kruťa

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSR, ČSSR, ČR


  • nej...

   Morava a Slezsko

  • zajímavé okolnosti

   Tomáš Kruťa již od 11 let navštěvoval kroužek sběratelů nerostů. Později byl ve své intenzívní sběratelské činnosti podporován Dr. Eduardem Burkartem, kustodem MZM dr. Zdeňkem Jarošem, ředitelem Zemské nemocnice v Brně MUDr. Bruno Kučerouprof. PhDr. Vojtěchem Rosickým.
   Po akademii byl nezaměstnaný a byla mu nabídnuta pozice hospitanta na Mineralogickém ústavu PřF MU, aby rozvíjel své znalosti v oboru mineralogie.
   Jako poštovní úředník v letech 1928 až 1945 vystřídal spoustu míst v zemi, všude v okolí svých pracovišť věnoval svůj volný čas k poznávání nerostů v blízkém okolí.
   Po válce (v roce 1945) se vrátil na univerzitu a studium zdárně ukončil doktorským titulem RNDr.
   Získal práci v MZM.
   Byl uznávaným znalcem nerostných poměrů na Moravě a ve Slezsku s bohatými zkušenostmi s terénní praxí.
   Roku 1979 odešel do důchodu s hodností vedoucí vědecký pracovník.
   Byl velmi pozitivním člověkem, který oplýval dobrým zdravím. V důchodu procestoval zahraničí (Kuba, Egypt, Nubie, Izrael, Kypr, Turecko, středoasijské republiky SSSR.


  • bydliště

   Brno, Pekařská 11,
   Uherský Ostroh, Nerudova 5


  • vzdělání

   1922–1926 Obchodní akademie v Brně,
   1945–1948 PřF MU - geologie (specializace mineralogie); 1948 ukončení studia ziskem titulu RNDr., 1960 titul CSc. na UK

  • vyznamenání a pocty

   zlatá medaile za dlouhodobou spolupráci s Technickou univerzitou v Košicích,
   bronzová a stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj muzeí (oceněn při oslavách 150 let Slezského a Moravského muzea),
   pamětní medaile udělené při oslavách založení měst Zlaté Hory a Zlatá Idka,
   pamětní medaile k 25. výročí založení Technické univerzity v Košicích


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1928–1945 poštovní úředník na nádražní poště Brno 2,
   1945–1948 Zemský geologický ústav pod vedením prof. RNDr. Karla Zapletala,
   1948–1979 přednosta mineralogicko-petrografického oddělení MZM

  • odborné a zájmové organizace

   člen řady mineralogických společností v Evropě, ale také v USA a na Novém Zélandě,
   emeritní člen vědecké rady Slezského muzea v Opavě.


  • pojmenováno

   Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na jeho počest


  • poznámky

   Dr. Kruťa ve své době představoval jednoho z nejvýznamnějších moravských mineralogů, jehož odborná práce byla uznávána i v zahraničí.
   Podstatně rozšířil sbírky mineralogicko-petrgrafického oddělení MZM a podílel se na zpracování topografické mineralogie Moravy a Slezska. Za svůj přínos v oboru mineralogie byl poctěn Mezinárodní mineralogickou asociací tím, že po něm byl pojmenován nově objevený minerál, který dostal název kruťait.


  • obrazy

   img17463.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Zdeněk Jaroš
   podporoval Tomáše Kruťu v jeho sběratelské činnosti po ukončení studií na obchodní akademii Bruno Kučera
   podporoval Tomáše Kruťu v jeho sběratelské činnosti Vojtěch Rosický
   nabídl Kruťovi práci hospitanta na Mineralogickém ústavu PřF MU Karel Zapletal
   po válce zaměstnal Tomáše Kruťu coby vysokoškolského studenta


  • partneři

   Hedvika Kruťová (Pařízková)


  • děti

   Jaroslav Kruťa


  • rodiče

   Gracián Kruťa
   Františka Kruťová (Sýkorová)


  • ulice

   Pekařská
   bydliště


  • stavby

   Moravské zemské muzeum
   Zelný trh 6/299


  • související odkazy

   Absolventi PřF MU
   Knihovna Přírodovědecké fakulty MU
   sídlo Moravského zemského muzea


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 02. 2020