RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.

* 14.2.1906 Brno – † 18.1.1998 Brno


mineralog, geolog a muzejní pracovník


rodné jméno

Tomáš Josef Kruťa


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Tomáš Kruťa již od 11 let navštěvoval kroužek sběratelů nerostů. Později byl ve své intenzívní sběratelské činnosti podporován Dr. Eduardem Burkartem, kustodem MZM dr. Zdeňkem Jarošem, ředitelem Zemské nemocnice v Brně MUDr. Bruno Kučerou a prof. PhDr. Vojtěchem Rosickým.
Po akademii byl nezaměstnaný a byla mu nabídnuta pozice hospitanta na Mineralogickém ústavu PřF MU, aby rozvíjel své znalosti v oboru mineralogie.
Jako poštovní úředník v letech 1928 až 1945 vystřídal spoustu míst v zemi, všude v okolí svých pracovišť věnoval svůj volný čas k poznávání nerostů v blízkém okolí.
Po válce (v roce 1945) se vrátil na univerzitu a studium zdárně ukončil doktorským titulem RNDr.
Získal práci v MZM.
Byl uznávaným znalcem nerostných poměrů na Moravě a ve Slezsku s bohatými zkušenostmi s terénní praxí.
Roku 1979 odešel do důchodu s hodností vedoucí vědecký pracovník.
Byl velmi pozitivním člověkem, který oplýval dobrým zdravím. V důchodu procestoval zahraničí (Kuba, Egypt, Nubie, Izrael, Kypr, Turecko, středoasijské republiky SSSR.


bydliště

Brno, Pekařská 11,
Uherský Ostroh, Nerudova 5


vzdělání

1922–1926 Obchodní akademie v Brně,
1945–1948 PřF MU v Brně - geologie, specializace mineralogie (1948 RNDr., 1960 CSc. na UK v Praze)


vyznamenání a pocty

zlatá medaile za dlouhodobou spolupráci s Technickou univerzitou v Košicích,
bronzová a stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj muzeí (oceněn při oslavách 150 let Slezského a Moravského muzea),
pamětní medaile udělené při oslavách založení měst Zlaté Hory a Zlatá Idka,
pamětní medaile k 25. výročí založení Technické univerzity v Košicích


dílo

zobrazit


zaměstnání

1928–1945 poštovní úředník na nádražní poště Brno 2,
1945–1948 Zemský geologický ústav pod vedením prof. RNDr. Karla Zapletala,
1948–1979 přednosta mineralogicko-petrografického oddělení MZM


odborné a zájmové organizace

člen řady mineralogických společností v Evropě, ale také v USA a na Novém Zélandě,
emeritní člen vědecké rady Slezského muzea v Opavě.


hrob

pochován byl 22. 1. 1998 na hřbitově v Uherském Ostrohu


pojmenováno

Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na jeho počest


poznámky

Dr. Kruťa ve své době představoval jednoho z nejvýznamnějších moravských mineralogů, jehož odborná práce byla uznávána i v zahraničí.
Podstatně rozšířil sbírky mineralogicko-petrgrafického oddělení MZM a podílel se na zpracování topografické mineralogie Moravy a Slezska. Za svůj přínos v oboru mineralogie byl poctěn Mezinárodní mineralogickou asociací tím, že po něm byl pojmenován nově objevený minerál, který dostal název kruťait.
osoby

Zdeněk Jaroš
podporoval Tomáše Kruťu v jeho sběratelské činnosti po ukončení studií na obchodní akademii Bruno Kučera
podporoval Tomáše Kruťu v jeho sběratelské činnosti Vojtěch Rosický
nabídl Kruťovi práci hospitanta na Mineralogickém ústavu PřF MU Karel Zapletal
po válce zaměstnal Tomáše Kruťu coby vysokoškolského studenta

ulice

Pekařská
bydliště


stavby

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6/299Studentský záznam


Aktualizováno: 11. 05. 2022