Internetová encyklopedie dějin města Brna

Mikuláš Doležal

  Divizní generál Mikuláš Doležal


  • * 6.12.1889 Vlásenice u Pelhřimova – † 1.10.1941 Praha, Ruzyně


  • válka a odboj 1914–1918; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace, první stanné právo; čtvrtý velitel 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“ (od 31. 12. 1929 do 30. 12. 1930)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • vzdělání

   1905–1910 reálka v Telči (6. 7. 1910 maturita),
   Česká vysoká škola technická v Praze (obor strojní inženýrství, 1913 první státní zkouška)

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam (28. 9. 1945)


  • zaměstnání

   voják z povolání, mj.:
   ZVV v Brně: přednosta 1. a 4. oddělení štábu (1922), podnáčelník štábu (od 1. 9. 1923),
   znovu v Brně náčelník štábu (od 1. 1. 1927 do 30. 1. 1930),
   velitel pěšího pluk 10 v Brně (1929–1930), poté přeložen do Prahy


  • poznámky

   Po složení první státní zkoušky se rozhodl absolvovat vojenskou prezenční službu jako jednoroční dobrovolník u pluku tyrolských císařských myslivců od 1. 10. 1913. Protože vypukla první světová válka, byl odeslán na ruskou frontu již 1. 8. 1914.
   Zajat 26. 12. 1914 v Karpatech a až do 19. 5. 1916 internován v zajateckých táborech v Koroči, Arzamasu a Muromji. Zde se přihlásil do čs. legií, 20. 5. 1916 vstoupil nejdříve do 1. srbské dobrovolnické divize v Oděse, účastnil se bojů v Dobrudži.
   V čs. legii v Rusku nastoupil v lednu 1917 službu u čs. záložních jednotek v Borispolu. Později přidělen k 8. čs. střeleckému pluku. S plukem prodělal ústupové boje na Ukrajině, srážky s bolševiky na Urale a Sibiři. Dne 2. 10. 1918 u Tagilu raněn.
   Začátkem roku 1919 přidělen jako přednosta telegrafní služby k velitelství 3. čs. střelecké divize v Krasnojarsku, poté velitelem evakuačních rot na Ruském ostrově ve Vladivostoku. Do vlasti se vrátil v červenci 1919.
   Vojenská dráha v československé armádě podrobně vylíčena v publikaci Stehlík - Lach.
   Po okupaci se zapojil do odbojové organizace Obrana národa, gestapem zatčen 4. 8. 1941, popraven v prvním stanném právu v Praze.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Almanach. Pěší pluk 10 „Jana Sladkého Koziny“ 1917–1937"
   "Wegen Vorbereitung zum Hochverrat ..."
   "Vlast a čest byly jim dražší nežli život"


  • partneři

   Olga Doležalová


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 04. 2014