prof. PhDr. Karel Čupr

* 27.12.1883 Nové Hrady u Vysokého Mýta – † 22.9.1956 Brno


profesor matematiky na České vysoké škole technické v Brně, její rektor v letech 1933–1935; popularizátor a historik vědy


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Ve 30. letech 20. století se jako rektor české techniky v Brně zasazoval o zachování její celistvosti, když měla být v rámci úsporných opatření vlády značně redukována, např. zrušením odboru architektury.
V roce 1943 utrpěl úraz, když mu vlak na železničním přejezdu v ulici Radlas ujel obě nohy; přesto se po válce vrátil do práce, posluchači ho však museli nosit na přednášky a jeho asistent Ludvík Frank za něj psal zápisy na tabuli.


bydliště

Brno, Veveří 31


vzdělání

1896–1904 gymnázium ve Vysokém Mýtě,
1904–1908 FF UK v Praze - matematika a zeměpis (1909 titul PhDr.)


jiné pocty

čestný člen JČMF (1940),
čestný člen spolku Kounicovy studentské koleje (1946),
čestný občan Nových Hradů u Vysokého Mýta


dílo

zobrazit


zaměstnání

1910–1914 suplující učitel na II. české státní reálce v Brně,
od roku 1914 Česká obchodní akademie v Brně - suplující učitel, profesor,
1914–1951 Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1914 asistent, od roku 1921 soukromý docent, od roku 1923 mimořádný profesor matematiky, od roku 1928 řádný profesor matematiky); ve studijním roce 1926/1927 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřičského inženýrství; v letech 1932–1933 děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství),
1933–1934 a 1934–1935 rektor brněnské české techniky


odborné a zájmové organizace

Jednota československých matematiků a fyziků,
Moravská přírodovědecká společnost v Brně,
Státní statistická rada v Praze,
dopisující člen KČSN v Praze,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (jednatel, pokladník, čestný člen),
Československý ústřední spolek učitelů vysokoškolských (předseda brněnského odboru),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Ústřední hřbitov v Brně, Vídeňská 96, skup. 60, hrob č. 105–106


poznámky

Prastrýc František Čupr (11. 4. 1821 – 28. 6. 1882) byl filozof a docent pražské univerzity. Bratr Václav (16. 10. 1897 – 29. 4. 1985) byl docentem a posléze profesorem anorganické chemie a elektrochemie a vedoucím ústavu teoretické a fyzikální chemie na PřF MU v Brně.
osoby

Antonín Mrázek
Karel Čupr byl jedním ze svědků sňatku Antonína Mrázka Adolf Štys
kolega z české techniky


ulice

Veveří
bydliště od roku 1915


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 11. 1935
Odhalení portrétního reliéfu Antonína Rezka
slavnostní řečník
9. 12. 1934
Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
účastník
16. 6. 1934
Studentská manifestace za českou techniku
rektor


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 03. 10. 2022