PhDr. Pavel Pešta

* 11.5.1933 Brno – † 31.3.2002 Brno


literární kritik a historik, editor


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

1951–1956 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - český jazyk a dějepis (1967 titul PhDr.)


dílo

První žurnalistické články otiskl roku 1949 v Rovnosti a 1950 v Nové politice, po šestileté pauze zveřejňoval literárně-historické stati, články a recenze v novinách a časopisech Rovnost, Host do domu, Impuls, Česká literatura, Vlastivědný věstník moravský, Časopis Matice moravské, Listy památníku Petra Bezruče, Moravské noviny, Duha, Brněnský večerník aj.
Nechuť k literatuře 50. let obrátila jeho vědecký zájem do minulosti. Zabýval se starší českou literaturou, slovesností Moravy 19. století, svůj zájem postupně rozšířil i na ostatní tvorbu 19. a 1. pol 20. století, na moravsko-slovenské vztahy a na satiru 20. století.
Podílel se na kolektivních lexikografických publikacích (Slovník českých spisovatel 1964, Slovník literárních směrů a skupin 1976, Čeští spisovatelé 20. století 1985, Slovník české literatury 1970–1981, Lexikon české literatury).


zaměstnání

1956–1961 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - odborný asistent,
od roku 1961 Ústav pro českou literaturu ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

Literárněvědná společnost,
Muzejní spolek v Brněosoby

Alena Hájková
spolupráce na slovníkových heslech


hub, Kal


Aktualizováno: 20. 02. 2015