prof. PhDr. et PhMr. Jiří Baborovský

* 28.8.1875 Březové Hory (okr. Příbram) – † 10.10.1946 Brno


elektrochemik, profesor teoretické a fyzikální chemie na české technice v Brně, její rektor


bydliště

Brno, Akademická, dnes Čápkova 1 (1912–1946)


vzdělání

gymnázium v Příbrami,
Univerzita Karlova v Praze (1898 magister farmacie, 1902 titul PhDr.),
1902–1905 Univerzita v Lipsku


dílo

zobrazit


zaměstnání

1905–1912 Univerzita Karlova v Praze - docent (od roku 1911 mimořádný profesor fyzikální chemie),
1912–1946 Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1922 řádný profesor fyzikální chemie, v letech 1920–1921 a 1923–1924 rektor, v letech 1914–1915, 1927–1928 a 1936–1937 děkan odboru chemického inženýrství),
1. 5. 1940 penzionován


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezská akademie věd přírodních,
Československá chemická společnost (čestný člen),
Královská česká společnost nauk,
Masarykova akademie práce,
American Chemical Society,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Československá národní rada badatelská (člen od roku 1931)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 (v roce 1946 byla urna dočasně v úschově kolumbária)
osoby

Jan Albert Novák
blízký spolupracovník Josef Velíšek
asistent Otakar Viktorin
spolupracovník Alois Wagner
student

ulice

Akademická
bydliště v letech 1912–1946 (dnes Čápkova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd
děkan chemického odboru brněnské české techniky
26. 1. 1929
Založení brněnské pobočky České společnosti chemické
zakladatel brněnské pobočky České společnosti chemické a její první předseda


Čoup, blat


Aktualizováno: 15. 03. 2023