Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Dostalík

  PhDr. Jaroslav Dostalík


  • * 18.2.1928 Olomouc – † 25.10.2010 Brno


  • sbormistr, skladatel a hudební pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   I přes mezinárodní úspěchy sboru Mladost byl z jeho vedení odvolán. Totalitní režim jej vinil ze špatného působení na děti a mládež, přitížil i nebudovatelský repertoár - renesanční polyfonie v latině s duchovními texty místo pionýrských písní.


  • cena města

   obor HUDBA za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost věnovanou dětem (2008)


  • vzdělání

   Slovácké gymnázium v Olomouci (1947 maturita),
   JAMU v Brně - obory řízení sboru a skladba (1948–1951 a 1968–1971),
   PedF MU v Brně - obor hudební výchova (1952–1956),
   FF MU v Brně - obor muzikologie (1982 titul PhDr.)

  • jiné pocty

   Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy (1998),
   Cena Františka Lýska (1991),
   Cena Bedřicha Smetany (2003),
   1. ceny, zlatá pásma nebo zlaté medaile na řadě festivalů


  • dílo

   - Louka široká. Učebnice vícehlasého zpěvu na podkladě dvojhlasého kontrapunktu (1996, 2005)


  • zaměstnání

   1956–1971 Dětský sbor Mladost DPM Brno,
   1971–1976 Dětské sborové studio LŠU Jaroslava Kvapila Brno,
   1978–1984 Smíšený pěvecký sbor Rastislav ČKD Blansko,
   1984–1992 Dětský sbor Mladost Okresního domu pionýrů a mládeže Praha-západ,
   od roku 1992 Dětský sbor Primavera ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno,
   1991–1992 pedagogická činnost na JAMU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen Odborné rady pro dětské sbory,
   člen výboru Sdružení sborových dirigentů při Asociaci hudebních umělců a vědců,
   Klub moravských skladatelů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 34, hrob č. 506


  • poznámky

   V roce 2003 se sbor Primavera se svým dirigentem účastnil čtyřmi koncerty festivalu „Millenium in musica" v Římě a od ředitelství Galleria degli Uffizi ve Florencii dostal exkluzivní povolení zpívat a fotografovat se pod slavným obrazem Sandra Botticelliho La Primavera.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Zdeněk Blažek
   pedagog na FF MU Jaroslav Kvapil
   profesor na JAMU František Lýsek
   pedagog na PedF MU František Stupka
   profesor na JAMU Jan Šoupal
   profesor na JAMU
   další osoby (1)...


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   hub, mát


Aktualizováno: 18. 03. 2019