PhDr. Jaroslav Dostalík

* 18.2.1928 Olomouc – † 25.10.2010 Brno


sbormistr, skladatel a hudební pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

I přes mezinárodní úspěchy sboru Mladost byl z jeho vedení odvolán. Totalitní režim jej vinil ze špatného působení na děti a mládež, přitížil i nebudovatelský repertoár - renesanční polyfonie v latině s duchovními texty místo pionýrských písní.


cena města

Brna - v oboru hudba, za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost věnovanou dětem (2008)


vzdělání

Slovácké gymnázium v Olomouci (1947 maturita),
JAMU v Brně - obory řízení sboru a skladba (1948–1951 a 1968–1971),
PedF MU v Brně - obor hudební výchova (1952–1956),
FF MU v Brně - obor muzikologie (1982 titul PhDr.)


jiné pocty

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy (1998),
Cena Františka Lýska (1991),
Cena Bedřicha Smetany (2003),
1. ceny, zlatá pásma nebo zlaté medaile na řadě festivalů


dílo

- Louka široká. Učebnice vícehlasého zpěvu na podkladě dvojhlasého kontrapunktu (1996, 2005)


zaměstnání

1956–1971 Dětský sbor Mladost DPM Brno,
1971–1976 Dětské sborové studio LŠU Jaroslava Kvapila Brno,
1978–1984 Smíšený pěvecký sbor Rastislav ČKD Blansko,
1984–1992 Dětský sbor Mladost Okresního domu pionýrů a mládeže Praha-západ,
od roku 1992 Dětský sbor Primavera ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno,
1991–1992 pedagogická činnost na JAMU v Brně


odborné a zájmové organizace

člen Odborné rady pro dětské sbory,
člen výboru Sdružení sborových dirigentů při Asociaci hudebních umělců a vědců,
Klub moravských skladatelůpoznámky

V roce 2003 se sbor Primavera se svým dirigentem účastnil čtyřmi koncerty festivalu „Millenium in musica" v Římě a od ředitelství Galleria degli Uffizi ve Florencii dostal exkluzivní povolení zpívat a fotografovat se pod slavným obrazem Sandra Botticelliho La Primavera.osoby

Zdeněk Blažek
pedagog na FF MU Jaroslav Kvapil
profesor na JAMU František Lýsek
pedagog na PedF MU František Stupka
profesor na JAMU Jan Šoupal
profesor na JAMU
další osoby (1)...


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

27. 1. 2009
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2008
jeden z oceněných


hub, mát


Aktualizováno: 25. 02. 2022