Antonio Gabri

* kolem roku 1530 – † mezi 17.2. a 8.3.1593 Brno


italský zedník


národnost

italská


státní příslušnost

Itálie


zajímavé okolnosti

v královském městě Brně doložen v letech 1580–1593


bydliště

v Brně vlastnil postupně šest domů:
- v letech 1580–1593, 1588 a 1588–1591 tři domy v Široké ulici (dva v Dvořákově ulici a a na rohu Růžové uličky)
- v letech 1588–1590 dům na Rybném trhu
- v letech 1590–1593 dům na Dolním trhu (dnes náměstí Svobody č. 10)
- v letech 1590–1593 dům v Měnínské ulici


měšťan od

1580


dílo

Na přímluvu svého bratra Pietra Gabriho se podílel na dokončení stavby Zemského domu (dnes Nová radnice). K roku 1590 mu bylo vyplaceno z městské pokladny 50 zlatých za zhotovení jedněch dveří v Zemském domě a dvou dveří ve Veselé bráně. Roku 1592 zvýšil o několik sáhů věž kostela sv. Jakuba.
Z podzimu roku 1593 se dochoval seznam staveb a práce (sepsáno po jeho předčasném skonu), za kterou mu objednatelé zůstali dlužni: jednalo se o stavbu pro pana biskupa (Františka z Ditrichštejna) v Biskuspkém dvoře; dále to byly rozličné stavební práce na domě Jakoba von Hachta, Christofa Schwanze (dnešní dům pánů z Lipé); pane Tasa z Lomnice a na Jemnici; a nakonec stavba u jezuitů a u augustiniánů u sv. Tomáše.


zaměstnání

zedník,
před rokem 1582 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků,
v letech 1585–1586 a 1590–1591 se stal přísežným cechu,
v letech 1582–1589 vzal do učení na tři roky celkem 13 tovaryšů


poznámky

Na jaře roku 1580 zakoupil svůj první brněnský dům v Široké ulici (dnes Dvořákova), který byl prodán až po jeho smrti poručníky sirotků roku 1593. Na podzim roku 1588 prodal tamtéž pustý dům (vedle svého domu po levé straně vchodu), za 122 zlatých malíři Markovi von Khaytzen, když byl prve dům koupil od Franze Kuyaleho za 100 zlatých moravských.
Koncem listopadu téhož roku zakoupil tamtéž (na rohu Růžové uličky) dům od svého zemřelého bratra Pietra podle jeho ratifikovaného testamnetu (z 17. února 1585) za 229 zlatých moravských. Hotově nesložil nic, zato měl každoročně pokládat 12 zlatých. Počátkem roku 1591 dům již prodává zdejšímu zedníkovi a příbuznému Johannesovi ml. Zieroltovi za 500 zlatých moravských (hotově obdržel 20 zlatých a zbytek mu měl být vyplácen ve splátkách po 15 zlatých).
Počátkem prosince roku 1588 koupil pustý dům na Rybném trhu (dnes Dominikánské nám.) od městské rady za 100 zlatých moravských v hotovosti. Po renovaci objektu byl tento prodán v červenci 1590 panu Tasovi z Lomnice a na Jemnici (i s polovicí studny) v hotovosti za 600 zlatých moravských.
Počátkem srpna roku 1590 koupil další dům tentokráte na Dolním trhu zvaný „U divocha“(dnes nám. Svobody č. 10) od Thomase Schrama za 1 100 zlatých moravských (hotově složil 200 zlatých a zbytek v ročních splátkách po 100 zlatých).
V polovině srpna 1590 mu městští konšelé darovali další pustý dům v Měnínské ulici, který měl být po rekonstrukci osazen ctihodným mužem (ne však šlechticem). Objekt byl prodán poručníky sirotků na počátku prosince 1593 Melicharu Karnerovi za 115 zlatých moravských v hotovosti.partneřistavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
Beethovenova, Jezuitská
autor projektu na stavební úpravy kostela na konci 16. století
Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196
podílel se na stavbě
Biskupský dvůr
Muzejní 1/198
stavitel


Jord


Aktualizováno: 26. 10. 2019