Johannes st. Zierolt

* 1540 Brno? – † před 5.5.1598 Brno


brněnský kameník


zajímavé okolnosti

v královském městě Brně doložen v letech 1540–1598


bydliště

v letech 1566–1598 v Brně vlastnil dům na Židovském náměstí (u sv. Maří Magdaleny)


měšťan od

1586 (doložen písemně)


dílo

Mimo královské město Brno pracoval například ve Vídni (stejnou kamenickou značkou je signován nárys severní věže kostela sv. Štěpána); před rokem 1577 se jeho tovaryšská značka vyskytuje i v kostele v Doubravníku.
Na základě finančních městských knih z let 1574–1589 víme, že se intenzivně podílel na pracích pro město Brno: v prvé řadě na radniční věži a při osekávání kamnů pro Veselou bránu; zasazování kamenných okenních a dveřních ostění v radnici („na Nové budově“); a dále při vkládání nového kamenného okna do kuchyně atd.
V polovině roku 1595 spolu s lamači kamene prodal městu 38 sáhů hrubého stavebního kamene (pro hrad Špilberk a na bastiony proti ulici Švábka (dnes Údolní).


zaměstnání

kameník,
před rokem 1587 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků (již k roku 1566 má na náhrobku své první ženy mistrovskou značku),
v letech 1591–1592 přísežný cechu,
roku 1596 dluží cechu 20 zlatých moravských a 20 grošů,
v listopadu 1577 přijal na pět let do učení svého syna Simona


poznámky

Svůj jediný dům splatil již ke konci prosince roku 1567. Peníze obdrželi dědicové vdovy po Petru Fuermanovi.
Na jaře roku 1577 koupil 1 osminu vinice na hoře „Milperg“ v Želešicích.
Městská rada prodala v červenci roku 1598 Zieroltův dům B. Gombertovi za 140 zlatých moravských. Závdavek 20 zlatých zůstal u soudu na zaplacení lozunků a šacunků. Ze závdavku byla též zaplacena stanovená taxa - 6 zlatých moravských - pro kata za spálení těla syna Simona Zierolta, po provedení exekuce (oběšení).

V říjnu 1575 žaluje společně s krejčím Hansem Hillerem, namísto jeho manželky (sestry Anny) a bratrem Georgem, kloboučníka Hanse Meltzera, jinak Sudlitze, svého poručníka, který jim ze svého poručenství dluží celkem 101 zlatých moravských a 16 grošů. Městská brněnská rada rozhodla, aby byl Hans Meltzer poslán do vězení a peníze splatit následovně: hotově 30 zlatých a potom ročně 20 zlatých.partneři

Anna Zierolt (Altpauerin)
(první manželka) Ursula Zierolt (Gabri)
sňatek: před rokem 1570 v Brně
(druhá manželka)


děti

Agnes Zierolt
dcera z prvního manželství Johannes ml. Zierolt
syn z druhého manželství Simon Zierolt
syn z druhého manželství
Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014