prof. MUDr. Miroslav Křivý

* 23.1.1896 Nová Říše (okres Jihlava) – † 23.4.1942 Mauthausen


lékař, psychiatr a neurolog, profesor na lékařské fakultě v Bratislavě a v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře (úplavice)


bydliště

Brno, Pekařská 39


vzdělání

První české státní gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1914),
LF UK v Praze (1914 – 24. 4. 1920),
1924–1925 studijní pobyt v Paříži (Charcotova klinika),
1929 habilitace z neurologie a psychiatrie na KU v Bratislavě,
1933 mimořádný profesor a přednosta psychiatrické a neurologické kliniky v Bratislavě,
1936 řádný profesor KU v Bratislavě a 1937 na LF MU


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

Napsal celkem 36 prací (9 neurologických, 4 psychiatrické, 9 laboratorních, 2 anatomické, původní psychiatrické - 5 a 1 kazuistiku).
Autor značného množství soudních psychiatrických posudků.
Úplná bibliografie: K. Popek, Lékařské listy, č. 9–10, r. I., s. 198–199.


zaměstnání

1920 náhradní asistent v neurologické ambulanci u L. Haškovce v Praze,
1921 klinický sekundář,
1921–1933 asistent neuropsychiatrické kliniky KU Bratislava,
1930–1937 přednosta psychiatrické a neurologické kliniky v Bratislavě,
od roku 1937 přednosta neurologicko-psychiatrické kliniky v Brně,
1938–1939 děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


politická orientace

antifašista


odborné a zájmové organizace

od roku 1930 Učená společnost Šafárikova,
Sbor pro duševní hygienu,
předseda Spolku moravskoslezských ústavních a klinických psychiatrů,
člen prezidia a předseda sekce pro mládež duševně úchylnou při zemských péčích o mládež v Bratislavě a v Brně


poznámky

Za okupace byl členem ilegální odbojové odbojové organizace Obrana národa (politická skupina), zatčen gestapem 27. 11. 1941.
Vězněn v Kounicových kolejích, 3. 2. 1942 přepraven do Mauthausenu, zde jako vězeň č. 1431 vězněn na bloku 14, „Stube A". Podle úmrtního oznámení č. 2774/1942 zemřel v 9.05 hodin 23. 4. 1942.pojmenované ulice

Křivého (Královo Pole)osoby

Josef Babák
M. Křivý pomohl J. Babákovi po propuštění ze Špilberku Bedřich Frejka
B. Frejka byl svědkem při sňatku M. Křivého Josef Šimon
M. Křivý byl jako děkan lékařské fakulty smutečním řečníkem při pohřbu J. Šimona v krematoriu


partneři

Vlasta Křivá (Prachařová, rozloučená Prachařová)
sňatek: 6. 9. 1937, Brno (Městská rada)
ulice

Pekařská
bydliště


osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02 oběti druhé světové války
pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/03


související odkazy

Lin, Menš


Aktualizováno: 09. 05. 2019