Antonio Paris

* 1548 – † mezi 24.3. a 16.5.1609 Brno


italský zedník


národnost

italská


státní příslušnost

Itálie


zajímavé okolnosti

v královském městě Brně doložen v letech 1579–1609


bydliště

v Brně vlastnil postupně čtyři (pět?) domy(ů):
- v letech 1582–1590 na Rybném trhu (dnes Dominikánská ulice č. 3)
- v letech 1585–1592 na Uhelném trhu (dnes Kapucínské náměstí)
- v letech 1592 a 1598–1609 dva (tři?) domy v Měnínské ulici


měšťan od

1582


dílo

Po roce 1582 přestavoval pusté domy: nejprve na Rybném trhu; v letech 1585–1592 na Starém uhelném trhu (dnes Kapucínské náměstí) a v letech 1592–1598 v Měnínské ulici.
Na jaře roku 1594 obdržel z městské pokladny za práci na hradě Špilberku celkem 254 zlatých moravských.
Roku 1608 se podílel na stavbě zámku v Ivanovicích na Hané (tesaný nápis na arkádě: Anton Pariz mayster und mauerer pey diesem Gepey unt purger zu Prin Anno 1608).
V létě roku 1618 se brněnská městská rada obrátila na maršálka Království českého, aby byl zaplacen dluh 171 zlatých moravských za Parisovo dílo, které dělal s vědomím vůli maršálkova otce.


zaměstnání

zedník,
roku 1579 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků,
k roku 1597 titulován „městským zedníkem“,
v letech 1582–1600 přijal do učení na 3 roky celkem 11 tovaryšů, ale 3 z nich nedostali výuční list


poznámky

V zimě roku 1582 koupil pustý dům na Rybném trhu naproti klášteru sv. Michala (dnes Dominikánská ulice č. 3) od městské rady za 36 zlatých moravských (hotově složil 8 zlatých, zbytek v ročních splátkách po 5 zlatých).
Roku 1585 koupil dům na Starém uhelném trhu (dnes kapucínské nám.). protože byl tento dům Michelem von Haus a jeho manželkou zpustošen, byl z rozkazu zdejších konšelů a se svolením dědiců a věřitelů oceněn přísežnými mistry a řemeslníky zedníků a tesařů na 500 zlatých moravských (jako závdavek měl položit 50 zlatých a ročně měl pokládat po 20 zlatých). Dědicové však cenu snížili na 450 zlatých (kupující hotově položil 40 zlatých a zbytek v ročních splátkách po 20 zlatých). Po renovaci domovního objektu Antonio Paris chtěl dům prodat, nesměl však nikomu jinému než opětovně měšťanovi. Avšak v roce 1592 vyměnil tento dům s rytířem Janem Chraustenským z Malovar, na Rudolci a Bánově za svůj dům v Měnínské ulici (koupený od Melichara Rotta). Pan Jan Chraustenský přidal Parisovi ještě 600 zlatých.

V létě roku 1598 zakoupil svůj poslední dům v měnínské ulici )na rohu mezi domem „U bílého beránka“ a Uličkou) od pekaře Andrease Goldhammera za 330 zlatých moravských (hotově složil 90 zlatých a zbytek měl splácet ročně po 16 zlatých).
Tentýž den prodal jiný dům v Měnínské ulici se všemi právy a se vším, tak jak dům A. Paris zařídil a upravil Kryštofu Jordánovi z Hustopečí za 1 600 zlatých moravských (hotově obdržel 300 zlatých a zbytek měl dostat do konce již následujícího roku.
Roku 1603 koupil stodolu před Brankou za 100 tolarů v hotovosti a v létě 1607 ji prodal za 200 zlatých moravských (hotově obdržel 90 zlatých a zbytek v ročních splátkách po 25 zlatých).partneři

Susanna Paris
(první manželka) Elisabeth Paris
(druhá manželka)Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014