JUDr. Richard Šňupárek

* 19.12.1880 Brno – † 22.10.1967 Brno


druhý vrchní magistrátní ředitel zemského hlavního města Brna v letech 1935–1938, ve službách radnice od roku 1919


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po vypuknutí 1. světové války narukoval mezi prvními, dosáhl hodnosti nadporučíka a posledních 10 měsíců prožil v Itálii jako vedoucí civilní komisař u vojenské správy (uměl výborně italsky). V roce 1948 vykonával krátce ve svém domě funkci honorárního sekretáře belgického konzulátu v Brně.


bydliště

Brno, Břenkova 16


vzdělání

1893–1901 C.k. první české gymnasium v Brně,
1902–1907 Česká právnická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (v roce 1909 promován doktorem práv)


zaměstnání

od roku 1919 ve službách brněnské radnice,
v roce 1922 místoředitel městských úřadů,
1935–1938 vrchní magistrátní ředitel,
za dobu svého působení ve funkci vysokého městského úředníka inicioval adaptační práce na bývalém Zemském domě, kam byla v roce 1935 centralizována městská úřední agenda z různých budov,
dále zmodernizoval vnitřní obecní administrativu, je také autorem řady studií týkajících se obecní správy


hrob

poznámky

V roce 1915 se první ženě Helence narodili chlapci - dvojčata. Táta jim vybral a vojenskou poštou poslal jména: Jaro-mír a Mir-oslav.
Těšil se jako všichni v té době, že se brzo vrátí domů, aby se mohl věnovat svým dětem (rodinná kronika).
osoby

Jan Pospíšil
R. Šňupárek byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnské městské úředníky


partneři

Helena Šňupárková (Jandová)
sňatek: 8. 8. 1909
(první manželka)
Štěpánka Šňupárková (Jandová)
sňatek: 19. 12. 1927
(druhá manželka)
sourozenci

ulice

Břenkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

18. 10. 1936
Slavnostní odhalení busty Karla staršího ze Žerotína
vrchní magistrátní ředitel
28. 9. 1935
Slavnostní otevření Nové radnice
vrchní magistrátní ředitel
4. 9. 1927
První rozhlasový přenos z lehkoatletických závodů v ČSR
účastníky utkání pozdravil italsky jménem městské rady


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 23. 09. 2018