Ing. Irena Šabacká

* 11.5.1928 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou) – † 2002 Brno


agrochemička, autorka básní, oběť normalizačního procesu


rodné jméno

Kostelecká


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Den po smrti Jana Palacha 20. 1. 1969 otiskli studenti ve svém časopise AGRONOMIC báseň asistentky agronomické fakulty I. Šabacké s názvem Památce Jana Palacha.
To posloužilo vedení vedení VŠZ k propuštění paní inženýrky z jejího místa s využitím novely zákoníku práce z roku 1970. V paragrafu 46, odstavec 1 bylo přidáno písmeno e, které pravilo, že svoji funkci může ztratit ten, kdo "v letech 1968–1970 narušil na pracovišti socialistický řád takovým způsobem, že ztratil důvěru a nemohl zastávat svoji funkci ".


jiné pocty

MZLU v Brně jako historický a právní zástupce VŠZ v Brně s politováním konstatuje nespravedlivý postup vůči paní Ing. Ireně Šabacké v období normalizačního procesu, lituje jeho následků pro její další životní osudy a jako výraz morálního dluhu, respektive jeho uznání a ocenění jejích lidských hodnot a schopností, vydá ve vlastní režii výbor z básnického díla Ing. Ireny Šabacké "in memoriam".
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., rektor MZLU v Brně.
Brno 15. 6. 2005.


dílo

Poháry, číše, kalichy (výbor z básní 1944–2000, vydala MZLU v Brně, 2007)


zaměstnání

asistentka na katedře agrochemie VŠZ v Brně (1961–1971),
dělnice v Lachemě Brno (1973–1983)

hub


Aktualizováno: 31. 01. 2018