Internetová encyklopedie dějin Brna

Irena Šabacká

  Ing. Irena Šabacká


  • * 11.5.1928 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou) – † 2002 Brno


  • agrochemička, autorka básní, oběť normalizačního procesu


  • rodné jméno

   Kostelecká

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Den po smrti Jana Palacha 20. 1. 1969 otiskli studenti ve svém časopise AGRONOMIC báseň asistentky agronomické fakulty I. Šabacké s názvem Památce Jana Palacha.
   To posloužilo vedení vedení VŠZ k propuštění paní inženýrky z jejího místa s využitím novely zákoníku práce z roku 1970. V paragrafu 46, odstavec 1 bylo přidáno písmeno e, které pravilo, že svoji funkci může ztratit ten, kdo "v letech 1968–1970 narušil na pracovišti socialistický řád takovým způsobem, že ztratil důvěru a nemohl zastávat svoji funkci ".


  • jiné pocty

   MZLU v Brně jako historický a právní zástupce VŠZ v Brně s politováním konstatuje nespravedlivý postup vůči paní Ing. Ireně Šabacké v období normalizačního procesu, lituje jeho následků pro její další životní osudy a jako výraz morálního dluhu, respektive jeho uznání a ocenění jejích lidských hodnot a schopností, vydá ve vlastní režii výbor z básnického díla Ing. Ireny Šabacké "in memoriam".
   Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., rektor MZLU v Brně.
   Brno 15. 6. 2005.


  • dílo

   Poháry, číše, kalichy (výbor z básní 1944–2000, vydala MZLU v Brně, 2007)


  • zaměstnání

   asistentka na katedře agrochemie VŠZ v Brně (1961–1971),
   dělnice v Lachemě Brno (1973–1983)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Vladimír Šabacký


  • děti

   Vladimíra Šabacká
   Irena Šabacká


  • autor

   hub


Aktualizováno: 31. 01. 2018